Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Valdovų rūmuose įteiktos Advokatų tarybos pirmininko regalijos ir apdovanojimai

2013-12-10
Mildos Juknevičiūtės fotografija

Mildos Juknevičiūtės fotografija

Vilnius, gruodžio 10 d. Iškilmingame Lietuvos advokatūros 95-mečiui skirto forumo „Lietuvos advokatūra: vakar, šiandien, rytoj“ vakare, kurį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vedė Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis ir Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė, įsteigtos pirmininko regalijos ir įteikti apdovanojimai nusipelniusiems advokatams.

 

Advokatų tarybos pirmininko regalijos įsteigtos Advokatų tarybos 2013 m. liepos 4 dienos sprendimu, sekant daugelio Europos advokatūrų pavyzdžiu. Jos yra nekasdienių pareigų atlikimo ir ypatingų iškilmių atributai. Regalijos saugomos Lietuvos advokatūroje. Advokatų tarybos pirmininko regalijos nešiojamos iškilmių, švenčių, oficialių priėmimų ar Lietuvos advokatūros renginių metu, kai Advokatų tarybos pirmininkas atstovauja Lietuvos advokatūrai. Regalijas pirmininkui Leonui Virginijui Papirčiui įteikė ilgiausiai advokato profesijos keliu einantis advokatas Vytautas Zabiela. Šia iškilminga proga Advokatų tarybos pirmininkas pakartojo advokato priesaikos žodžius ir kaip pirmininkas prisiekė tarnauti Lietuvos advokatūrai.

 

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė pagarsino 2013 m. spalio 17 d. Advokatų tarybos sprendimą, kuriuo patvirtinti Lietuvos advokatūros apdovanojimų ženklų nuostatai. Dokumentas skelbia, kad Lietuvos advokatūros garbės ženklas skiriamas už reikšmingus darbus Lietuvos advokatūrai ir jos narių labui. Jį Advokatų tarybos sprendimu gali gauti atlikę svarų indėlį kuriant advokatų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai, aktyvų dalyvavimą advokatūros savivaldoje ir daugiau kaip keturias dešimtis, atiduotas advokato darbui, apdovanotas advokatas PRANAS VYTAUTAS GINEIKA.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai ir aiškią pilietinę poziciją atkuriamos Lietuvos laikotarpiu apdovanojimas skirtas ilgamečiam žmogaus teisių gynėjui, aktyviam advokatūros savivaldos nariui advokatui ISAAKUI KAGANUI. Iškilmėse nedalyvavusio kolegos apdovanojimą priėmė ir perduoti pažadėjo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė advokatė Faina Kukliansky.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai sukūrus Lietuvos advokatūros emblemą – ant advokatų mantijos nešiojamą skiriamąjį ženklą, medalį, šalies advokatūros vėliavą ir jų simbolius apdovanotas keturių dešimčių advokato praktiką turintis advokatas SAVINIJUS KATAUSKAS.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai pelnius advokatų bendruomenės pagarbą ir išsaugojus advokato profesijos garbę sudėtingu laikotarpiu apdovanotas ilgametis Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas advokatas KĘSTUTIS LIPEIKA.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai ir keturias dešimtis metų, atiduotus advokato praktikai, apdovanotas advokatas, savivaldos narys ALGIRDAS MATUIZA.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai savo darbais parodžius pilietinę drąsą ir poziciją apdovanotas advokatas signataras, Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas KAZIMIERAS MOTIEKA.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai istoriškai svarbiu Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu apdovanotas advokatas signataras ČESLAV OKINČIC.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai daugiau kaip pusę amžiaus atidavus save advokatūrai, už aktyvią ir ramią advokato praktiką apdovanotas advokatas KAZYS RAKAUSKAS.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai aktyviai dalyvaujant Sąjūdžio veikloje ir ginant žmogaus teises apdovanota advokatė, Atkuriamojo Seimo narė ZITA ŠLIČYTĖ.

 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai ir daugiau kaip pusę amžiaus trunkančią advokato praktiką, už pilietines viso gyvenimo iniciatyvas ir parašytas knygas apdovanotas advokatas VYTAUTAS ZABIELA.

 

Salei atsistojus plojimais pagerbti garbaus advokatų vakaro svečio Lietuvos advokatūros garbės ženklas už Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo bylos vedimą įteiktas Aukščiausiosios tarybos Atkuriamojo Seimo pirmininkui prof. VYTAUTUI LANDSBERGIUI. Simbolinį apdovanojimą svečiui įteikė Advokatų tarybos pirmininkas.

 

Renginio akimirkos čia.

Advokatų tarybos pirmininko iškilmėse pasakyta kalba.

 


 

Papildoma istorinė su 95-mečiu susijusi informacija

2013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos advokatūra – advokatų savivaldą įgyvendinanti institucija – mini 95-erių metų veiklos sukaktį. Lietuvos advokatūros pradžia siejama su Lietuvos teismų susiformavimu. Nors po 1918 m. vasario 16 d. teismai ir advokatūra savo veiklos nenutraukė, formalus Lietuvos Vyriausybės atstovų ir vokiečių okupacinės valdžios įgaliotinio susitarimas perduoti teismus Lietuvos Vyriausybei įgyvendintas tik 1918 m. gruodžio 3 d. Būtent ši diena laikoma Nepriklausomos Lietuvos advokatūros pradžia.

 

Pažymėtina, kad nuo pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų advokato profesija – svarbi teisinės demokratinės valstybės dalis, nes šios profesijos atstovai, remdamiesi įstatymais, faktais ir argumentais, teikia žmonėms teisinę pagalbą, kuri suprantama kaip teisės konsultacijos, gynyba ir atstovavimas bylų procese. Svarbus advokatų vaidmuo bei šios profesijos ir valstybės sąsajos tiek tarpukario Lietuvoje (prisimintini advokatai Mykolas Romeris, Jonas Vileišis, Petras Leonas, Stasys Šilingas, Vladas Stašinskas, kt., taip pat advokatų padėjėjai – Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, Antanas Smetona, kt.), tiek ir atkuriant nepriklausomybę 1990 m. – net 6 advokatai – Valerijonas Šadreika, Egidijus Jarašiūnas, Jonas Liaučius, Kazimieras Motieka, Liudvikas Narcizas Rasimavičius (Rasimas) ir Česlav Okinčic – pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Daugelis jų, kaip antai dr. Šarūnas Vilčinskas, dr. Zita Šličytė, Vytautas Zabiela, Kęstutis Čilinskas ir kt. – aktyviai dalyvavo teisėkūroje, ir politikoje ir visuomeniniame gyvenime įtvirtino ir gynė žmogaus teises. Nemaža advokatų, kurie šią profesiją pasirinko karjeros tąsai po politinio-valstybinio darbo. Net ir sovietmečiu, advokatai buvo vienintelė profesija, kuri turėjo šiokią tokią autonomiją – už kliento tiesiogiai kliento mokamą atlygį advokatai gynė eilinių žmonių interesus.

 

Jubiliejui pažymėti Lietuvos advokatūros kartu su socialiniais partneriais pasiekė:

jog gruodžio 3 d. būtų įtraukta į atmintinų dienų sąrašą kaip advokatūros diena;

jog būtų išleistas enciklopedinis žinynas, kurį sudarė Advokatas Jonas Nekrašius – Lietuvos advokatūra: Šiaulių advokatai (XVII a. – XXI a. pradžia));

jog būtų išleista nuo seniausių laikų iki šių dienų pasakojanti Lietuvos advokatūros istorija – „Advokatas ir valstybė“ (kolektyvinis kelių autorių darbas);

sukūrė dokumentinių apybraižų (filmų) ciklą, per atskirų žmonių likimus ir veiklą, pasakojantį apie Lietuvos advokatūros kaip teisinės kultūros ir teisinės demokratinės valstybės raidą „Advokato kelias“, kurį transliuoja LRT kultūros kanalas;

bendradarbiaudama su Lietuvos televizija kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį laidoje „Laba diena, Lietuva“ gyventojams teikia konsultacijas įvairiomis teisinėmis temomis;

 

Visuomeninei reikalingus renginius Lietuvos advokatūra ketina organizuoti visus metus.

 

 
 
Informacija atnaujinta:
2013-12-10
Informaciją paskelbė:
LA administracija