Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Dėl VGTP paslaugų ir apmokėjimo

2019-10-08

Lietuvos advokatūra informuoja, kad rugsėjo 26 d. įvyko antrasis VGTP koordinavimo tarybos posėdis, kuriame buvo aptartos antrinės teisinės pagalbos teikimo apimčių siaurinimo priemonės. Po diskusijos dėl antrinės teisinės paslaugų apimties mažinimo Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis pristatė Tarybai savo prašymus ir siūlymus. Posėdžio metu VGTP tarnyba buvo paprašyta informuoti apie tikslią apskaičiuotą skolą advokatams – tarnyba nurodė, kad tą dieną skola advokatams siekė 568 624,65 eurų. Taryba balsavo dėl Lietuvos advokatūros pateiktų siūlymų ir balsų dauguma pritarė:

-         siūlyti Teisingumo ministerijai 2019 metus baigti be skolos,

-         siūlyti Teisingumo ministerijai panaikinti laiko limitus procesiniams veiksmams atlikti,

-         siūlyti, kad advokatų už suteiktas antrinės teisinės pagalbos paslaugas būtų apmokama iš sprendimą skirti advokatą priėmusios institucijos asignavimų.

 

Rugsėjo 27 d. įvyko pirmasis teisingumo ministro suformuotos darbo grupės VGTP sistemos tobulinimui susitikimas, kurio metu sutarta, jog darbo grupės nariai teiks siūlymus, kaip keisti Vyriausybės nutarimą.

 

Spalio 1 d. VGTP reformos metmenys buvo aptarti VGTP komitete. Komitetui taip pat pristatyti VGTP koordinavimo tarybos bei ministerijos darbo grupės svarstyti ir priimti sprendimai.

 

Spalio 1 d. Lietuvos advokatūra gavo 268 advokatų pasirašytą peticiją, kurioje išreikštas advokatų apsisprendimas neimti naujų VGTP pavedimų, neteikti VGTP paslaugų pasibaigus paslaugos teikimui numatytiems apmokėjimo limitams, nedalyvauti procesiniuose veiksmuose kituose miestuose.

 

Spalio 3 d. Lietuvos advokatūra darbo grupės nariams išsiuntė savo siūlymus dėl galimų Vyriausybės nutarimo pakeitimų: dėl apmokėjimo už antrinės teisinės pagalbos teikimą tvarkos pakeitimą, dėl laiko limitų procesiniams veiksmams atlikti naikinimo, dėl kelionės laiko įtraukimo į procesinių veiksmų atlikimo laiką naikinimo ir dėl termino pateikti prašymą dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas naikinimo. Šie pasiūlymai artimiausiu metu bus pateikti tiesiogiai teisingumo ministrui.

 

Spalio 4 d. turėjo įvykti antrasis Teisingumo ministerijos darbo grupės susitikimas, kurio metu turėjo būti aptarti konkretūs darbo grupės narių pasiūlymai, tačiau susitikimas atšauktas Teisingumo ministerijos iniciatyva.

 

Kaip jau skelbta anksčiau, Lietuvos advokatūra, reaguodama į advokatų pranešimus dėl VGTP sistemos padėties bei gavę VGTP tarnybos duomenis, nedelsdama apie susidariusią situaciją informavo Ministrą Pirmininką, Teisingumo ministrą, Finansų ministrą bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą ir pateikė prašymą imtis neatidėliotinų veiksmų skolai padengti bei peržiūrėti antrinei teisinei pagalbai skirtų asignavimų dydžius. Advokatų tarybos pirmininkas asmeniškai susitiko su Ministru Pirmininku, buvo pradėtos diskusijos su Teisingumo ministru, aptarta būtinybė kuo skubiau visiškai padengti įsiskolinimą, didinti advokatų valandinį įkainį ir iš esmės reformuoti visą VGTP sistemą. Atlikus Europos Sąjungos valstybių teisinės pagalbos sistemų lyginamąją analizę, Lietuvos advokatūra išreiškė oficialią poziciją, kad Lietuvoje antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato valandinis įkainis negali nusileisti Baltijos šalių vidurkiui ir turėtų siekti bent 30 eurų. Lietuvos advokatūra pateikė siūlymus optimizuoti VGTP priskiriamų paslaugų apimtis, peržiūrėti krūvio paskirstymą tarp antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų, užtikrinti paslaugų tęstinumą, vengiant paskyrimų atlikti pavienius procesinius veiksmus ir pasitelkiant informacines technologijas VGTP tarnybos administravimą padaryti efektyvesnį. Advokatūra pristatė VGTP sistemos analizę ir reformos metmenis Teisingumo ministrui, viceministrui, Prezidentūros teisės grupės vadovei Jūratei Šovienei, Teisingumo ministro sudarytai darbo grupei, taip pat ir VGTP koordinavimo tarybai, kurią sudaro Teisingumo ministerijos, Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Teisėjų tarybos, Seimo, Advokatūros, VGTP tarnybos ir Finansų ministerijos atstovai.

 

Informuojame, kad spalio 8 d. Advokatūra gavo VGTP tarnybos prašymą paskelbti kvietimą advokatams, prireikus teiksiančius antrinę teisinę pagalbą administracinės, baudžiamosios ir civilinės teisės srityse Vilniaus apygardos teismo, Šiaulių apygardos teismo, Kauno apygardos teismo, Panevėžio apygardos teismo, Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijose su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sudaryti Antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus sutartis. Daugiau informacijos: http://vgtpt.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-garantuojamos-teisines-pagalbos-tarnyba-kviecia-advokatus-sudaryti-sutartis-del-teisines-pagalbos-prireikus-teikimo-2

 
 
Informacija atnaujinta:
2019-10-08
Informaciją paskelbė:
LA administracija
 

Teisinė informacija

 

Amicus certus in re incerta cernitur

(liet. k. tikrą draugą pažinsi nelaimėje)