Raštinė:
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Buhalterija:
Sporto g. 12, 09238 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Žiniasklaidai: 86 0783327
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Nordea LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Europos Komisija siūlo nustatyti mechanizmą, atgrasantį kurti mokesčių vengimo schemas

2017-07-20

Finansų ministerijos prašymu Lietuvos advokatūra praneša, kad šių metų birželio 21 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų, kiek tai susiję su tarpvalstybiniais galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimais, apie kuriuos turi būti pranešta. Siūloma nustatyti mechanizmą, atgrasantį tarpininkus/mokesčių konsultantus kurti mokesčių vengimo schemas, įpareigojant apie jas informuoti mokesčių administracijas. Informacija, kurią tarpininkai atskleis mokesčių administratoriams, bus automatiškai keičiamasi su kitais Europos Sąjungos mokesčių administratoriais.

 

Pasiūlymo tikslas – didinti skaidrumą ir suteikti daugiau galimybių gauti reikalingą informaciją ankstyvuoju etapu, sukuriant mechanizmą, kuri turėtų atgrasomąjį/prevencinį poveikį, t.y. mechanizmą, kuris atgrasytų tarpininkus nuo tokių susitarimų kūrimo ir rinkodaros.

 

Pasiūlymu nustatoma pareiga, kurią vykdydami tarpininkai mokesčių administratoriams turi atskleisti informaciją apie galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimus, jeigu jie dalyvauja tokiuose susitarimuose vykdydami savo profesines pareigas, juos kuria ir skatina. Prievolė taikoma tik tarpvalstybinėms situacijoms, t.y. situacijoms, apimančioms daugiau negu vieną valstybę narę arba valstybę narę ir trečiąją šalį.

 

Informacijos atskleidimo pareiga nustatoma asmenims (t.y. fiziniams arba juridiniams asmenims arba juridinio asmens statuso neturintiems subjektams), kurie laikomi tarpininkais. Tarpininko pareigos atskleisti informaciją vykdymas gali būti neužtikrinamas dėl teisės neatskleisti profesinės paslapties arba paprasčiausiai dėl to, kad tarpininkas nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje. Taip pat gali atsitikti taip, kad tarpininko nėra, nes schemą sukuria ir įgyvendina mokesčių mokėtojas. Tokiomis aplinkybėmis mokesčių administratoriai nepraras galimybės gauti informacijos apie su mokesčiais susijusius susitarimus, kurie galimai susiję su agresyviomis struktūromis. Tokiu atveju pareiga atskleisti informaciją perkeliama mokesčių mokėtojui, kuris naudojasi susitarimais.

 

Su Europos Komisijos pasiūlymu galite susipažinti čia.

 

Jūsų pastabų dėl pasiūlymo laukiame iki liepos 25 d. el. paštu la@advokatura.lt

 

 
 
Informacija atnaujinta:
2017-07-20
Informaciją paskelbė:
Saulė Bakšė
 

Teisinė informacija

 

Cogit rogando, cum rogat potentior

(liet. k. galingesniojo prašymas lygus įsakymui)