Raštinė:
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Buhalterija:
Sporto g. 12, 09238 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Žiniasklaidai: 86 0783327
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Nordea LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Nuo sausio pirmosios keičiasi advokatų padėjėjų atstovavimo teisme tvarka

2018-01-10

Nuo šių metų sausio pirmosios įsigaliojo Advokatūros įstatymo pakeitimo įstatymas. Priėmus Advokatūros įstatymo pataisas, advokato padėjėjas galės atstovauti teisme tik po to, kai Lietuvos advokatūra patvirtins jo vienerių metų praktikos atlikimo ataskaitą.

 

Atnaujintoje Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje numatyta: „Advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra rašytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje, o atstovauti kitose institucijose – rašytiniu advokato (praktikos vadovo) sutikimu. Advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir tik po to, kai Lietuvos advokatūra patvirtina jo vienų metų praktikos atlikimo ataskaitą.“ Tokiu būdu siekiama stiprinti advokatų padėjėjų kvalifikacijos patikrą, užtikrinti, kad padėjėjai yra tinkamai pasirengę pirmosios instancijos teismo procesams.

 

Kaip nurodoma Advokatų tarybos patvirtintoje advokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarkoje, advokato padėjėjas pirmuosius praktikos metus privalo nuolat kelti profesinę kvalifikaciją bei dalyvauti įvadiniame advokatų padėjėjų seminare.

 

Vienerių metų praktikos atlikimo ataskaita turi būti pateikta Advokatūrai tvirtinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sueina vienų metų terminas nuo advokato padėjėjo įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą dienos. Tinkamos vienų metų praktikos ataskaitos nepateikimas laiku gali būti pagrindas taikyti advokato padėjėjui drausminę atsakomybę. Kad vienerių metų padėjėjo praktika būtų patvirtinta, šis privalo Advokatūrai pateikti praktikos atlikimo ataskaitą kartu su vadovo pateikta praktikos vertinimo išvada.

 
 
Informacija atnaujinta:
2018-01-10
Informaciją paskelbė:
Saulė Bakšė
 

Teisinė informacija

 

Absolutum dominium

(liet. k. neribota valdžia; diktatūra)