Raštinė:
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Buhalterija:
Sporto g. 12, 09238 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 860783327
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Nordea LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Viešas papeikimas advokatui Jonui Gintautui Valivoniui

2018-11-29

2018 m. spalio 23 d. Advokatų garbės teismas išnagrinėjo advokato Jono Gintauto Valivonio, veiklą vykdančio Advokato Jono Gintauto Valivonio kontoroje, adresu Sudvajų 11-11, Alytuje, drausmės bylą.

 

Lietuvos advokatūros įstatų 24 straipsnis įtvirtina Lietuvos advokatūros nario prievolę laikytis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – Advokatūros įstatymas), Lietuvos advokatų etikos kodekso ir šių įstatų reikalavimų (24.1 punktas); mokėti visuotinio advokatų susirinkimo nustatytą stojamąjį nario mokestį ir mėnesinę įmoką (24.2 punktas); laikytis visuotinio advokatų susirinkimo ar kitų Lietuvos advokatūros organų sprendimų (24.4 punktas). Pagal Įstatų 25.1 punktą kas mėnesį advokatai ir advokatų padėjėjai advokatūrai moka visuotinio advokatų susirinkimo 2013 m. balandžio 12 d. (suvestinė redakcija po 2015 m. kovo 20 d. ir 2016 m. balandžio 15 d. pakeitimų) sprendimu nustatyto dydžio įmoką. Advokatas/advokato padėjėjas ilgą laiką sistemingai nemokantis nustatytų įmokų dėl nerūpestingumo ar vengdamas šios prievolės nesilaiko Advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatūros įstatų ir Etikos kodekso reikalavimų, rodo nepagarbą bendrai priimtiems sprendimams ir šią prievolę tinkamai vykdantiems kolegoms, svetima sąskaita tenkina savo profesinės veiklos poreikius.

 

Advokatas Jonas Gintautas Valivonis sąmoningai sistemingai daugiau kaip 32 mėnesius nevykdė Lietuvos advokatūros nario privalomų pareigų – nemokėjo įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti.Advokatas buvo paragintas padengti įsiskolinimą, arba, jei šią pareigą tinkamai įvykdė, apie tai informuoti Lietuvos advokatūrą. Tačiau advokatas su Lietuvos advokatūra nebendradarbiavo bei įsiskolinimo nepadengė.

 

Advokatų garbės teismas, įvertinęs padarytų profesinės etikos pažeidimų pobūdį, jų padarymo aplinkybes ir padarinius, konstatavo, kad advokatas Jonas Gintautas Valivonis yra kaltas dėl sistemingų Advokatūros įstatymo, Advokatų etikos kodekso ir Advokatūros įstatų pažeidimų bei, vadovaudamasis Advokatūros įstatymo 52, 53 ir 55 straipsniais, Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2016 m. balandžio 15 d. visuotiniame advokatų susirinkime, 57.3 punktu, 2018 m. spalio 23 d. sprendimu nutarė skirti advokatui Jonui Gintautui Valivoniui drausminę nuobaudą – viešai paskelbiamą papeikimą.

 
 
Informacija atnaujinta:
2018-11-29
Informaciją paskelbė:
Saulė Bakšė
 

Teisinė informacija

 

Aures hominum novitate laetantur

(liet. k. žmonių ausis naujiena džiugina)