Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Istorija
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Lietuvos advokatūrai svarbios datos:

1918 m. gruodžio 3 d.    Lietuvos Vyriausybė iš vokiečių okupacinės valdžios įgaliotinių pradėjo perimti teismus, realiai pradėjo funkcionuoti teismų ir advokatūros sistema.

1919 m. balandžio 4 d.    Teisingumo ministras Petras Leonas pasirašo aplinkraštį Nr. 5 „Apygardos teismams, taikos teisėjams, teismo tardytojams, valstybės gynėjams ir notarams”, kuriuo paliekama galioti Carinės Rusijos nustatyta advokatūros veiklą reglamentuojanti tvarka.

1920 m. gruodžio 5 d.   Išrinkta Prisiekusiųjų advokatų taryba.

1923 m. gegužės 16 d.   Dėl didelio teismų krūvio prisiekusieji advokatai įstatymu pašaukti teisėjauti (įstatymas galiojo iki 1927 m. sausio 1 d.)

1927 m. kovo 13 d.   Prisiekusiųjų advokatų taryba nutarė prie Apygardų teismų steigti nemokamas teisines konsultacijas neturtingiems asmenims.

1933 m.   Įsigaliojo Teismų santvarkos įstatymas, labai paveikė advokatūros organizacinę veiklą.

1944 m. rugsėjo 8 d.   Išleistas LTSR Teisingumo liaudies komisaro įsakymas Nr. 7, kuriuo advokatai A. Jokūbėnas, K. Šalkauskas ir K. Poškus „užskaityti” LTSR kolegijos nariais ir paskirti organizacinio biuro nariais.

1992 m. rugsėjo 16 d.   Priimtas pirmasis nepriklausomos Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas.

1992 m. rugsėjo 20 d.   Lietuvos Respublikos advokatūra tapo Tarptautinės advokatų asociacijos (International Bar Association, IBA) nare.

1998 m. birželio 25 d.   Priimtas naujas Advokatūros įstatymas.

1999 m. gegužės 21 d.   Advokatų konferencijoje priimtas Advokatų profesinės etikos kodeksas.

2004 m. kovo 26 d.    Lietuvos Respublikos Advokatų konferencija patvirtino Europos Sąjungos advokatų etikos kodeksą.

2004 m. gegužės 1 d.    Lietuvos Respublikai tapus ES valstybe nare, Lietuvos advokatūra įgijo tikrosios CCBE narės statusą.

2013 m. liepos 4 d. sekant daugelio Europos advokatūrų pavyzdžiu Advokatų tarybos sprendimu įsteigtos Advokatų tarybos pirmininko regalijos.

2013 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas gruodžio 3-ąją įtraukė į atmintinų dienų sąrašą kaip Lietuvos advokatūros dieną. Įstatymas įsigaliojo 2013 m. lapkričio 7 d.

2013 m. spalio 17 d. Advokatų taryba savo sprendimu patvirtina Lietuvos advokatūros apdovanojimų ženklų nuostatus.

2013 m. lapkričio 6 d. išleidžiama pirma Lietuvos advokatūros istorija. Knyga skirta Lietuvos advokatūros 95-mečiui, jos autorius advokatas Jonas Nekrašius, enciklopedinį žinyną „Lietuvos advokatūra: Šiaulių advokatai (XVII – XXI a. pr.)“ išleidžia teisinės literatūros leidykla „Justitia“.

2012 m. gruodžio 6 d. išleista knyga „Advokatas ir valstybė“, pagerbianti aktyviai 1990 m. atkuriant Lietuvos Respublikos nepriklausomybę dalyvavusius advokatus – signatarus.

 

Lietuvos advokatūros pirmininkai:

1920 m. gruodis - 1926 m. sausis
- Vladas Stašinskas (1920 m. Lietuvos advokatūros pavadinimas buvo Lietuvos prisiekusiųjų advokatų taryba).

1926 m. sausis - 1938 m. gegužė - Petras Leonas (nuo 1934 m. - Lietuvos advokatų taryba).

1939 m. - Mykolas Šleževičius.

1940 m. - Vladas Požėla.

1940 m. gruodis - 1941 m. liepa - Lionginas Indreika (nuo 1940 m. - Laikinoji Lietuvos SSR advokatų taryba).

1941 m. liepa - 1944 m. liepa - Zigmas Toliušas (nuo 1942 m. - Lietuvos advokatų taryba).

1944 m. rugsėjis - 1947 m. balandis - Alfonsas Jakubėnas (nuo 1946 m. - Lietuvos SSR Advokatų kolegijos prezidiumas).

1947 m. balandis - gruodis - Ksaveras Misevičius.

1947 m. gruodis - 1949 m. gruodis - Jonas Žeruolis.

1949 m. gruodis - 1955 m. spalis - Andrius Domaševičius.

1955 m. spalis - 1962 m. kovas - Ksaveras Misevičius.

1962 m. kovas - 1972 m. gegužė - Albinas Vaicekauskas.

1972 m. gegužė - 1978 m. balandis - Vladas Deksnys.

1978 m. balandis - 1998 m. lapkritis - Kęstutis Lipeika (nuo 1990 m. - Lietuvos Advokatų taryba).

1998 m. lapkritis - 2002 m. kovas - Kazimieras Motieka.

2002 m. kovas - 2008 m. balandis - Rimas Andrikis (nuo 2005 m. - Lietuvos advokatūra)

2008 m. balandis -   2014 m. balandis Leonas Virginijus Papirtis

2014 m. gegužė - Ignas Vėgėlė

Informacija atnaujinta:
2014-08-03
Informaciją paskelbė:
LA administracija