Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Advokatų taryba
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Advokatų taryba

Advokatų taryba yra Lietuvos advokatūros valdymo organas. Advokatų taryba renkama iš advokatų ketveriems metams. Advokatų tarybos nariais gali būti advokatai, turintys ne mažesnį kaip dešimties metų advokato veiklos stažą.

 

Advokatų taryba, be Civiliniame kodekse valdymo organams priskirtų funkcijų:

1) priima sprendimus dėl pareiškėjo pripažinimo advokatu ir jį įrašo į asmenų, pripažintų advokatais, sąrašą, panaikina sprendimus pripažinti asmenį advokatu ir išbraukia jį iš asmenų, pripažintų advokatais, sąrašo;

2) derina teisės aktus, kuriuos pagal Lietuvos advokatūros Įstatymą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija turi suderinti su Lietuvos advokatūra;

3) skiria narius į Advokatų egzaminų komisiją ir pasiūlo Advokatų egzaminų komisijos pirmininką;

4) išduoda teisės verstis advokato veikla liudijimą;

5) nustato nuorašų, nurodytų Lietuvos advokatūros įstatymo 44 straipsnio 5 punkte, tvirtinimo ir registravimo tvarką;

6) tvarko advokatų darbo vietų sąrašą, nustato leidimų kurti darbo vietas tuose pačiuose pastatuose, kuriuose jau yra policijos, prokuratūros, teismo įstaigos, suteikimo tvarką;

7) priima sprendimus dėl advokatų įrašymo ir išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo;

8) priima sprendimus dėl advokatų padėjėjų įrašymo ir išbraukimo iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo;

9) nustato advokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarką;

10) priima sprendimus iškelti drausmės bylą advokatui ir advokato padėjėjui;

11) registruoja Europos Sąjungos valstybių narių teisininkus, pageidaujančius verstis advokato veikla Lietuvos Respublikoje;

12) suderinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, nustato veiksmingų ir reguliarių teisinių paslaugų teikimo bei reikiamų Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės žinių pakankamumo kriterijus pagal Lietuvos advokatūros įstatymo 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnio 1 dalį;

13) tvirtina ir pateikia suinteresuotoms institucijoms advokatų sąrašą pagal Lietuvos advokatūros įstatymo 46 straipsnio 4 dalį;

14) suderinusi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, nustato individualiai ar partnerystės pagrindais veikiančių advokatų pajamų ir sąnaudų pripažinimo bei apskaitos tvarką;

15) organizuoja antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų, advokatų padėjėjų veiklos kokybės tikrinimą pagal Lietuvos advokatūros patvirtintas antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisykles;

16) nustato Lietuvos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje ir 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų advokatų veikloje naudojamų pavadinimų registravimo tvarką;

17) suderinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, nustato advokatų veiklos reklamos naudojimo reikalavimus ir kontrolės tvarką pagal Lietuvos advokatūros įstatymo 42 straipsnio 2 dalį;

18) atlieka kitas Lietuvos advokatūros įstatuose numatytas funkcijas.

(LAĮ 60 str.)

 

2018–2022 m. Advokatų tarybos kontaktai


Pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė
Dr. Tomas Bagdanskis
Gintautas Bartkus
Edmundas Budvytis
Valdemaras Bužinskas
Prof. dr. Romualdas Drakšas
Dr. Ingrida Krolienė
Mindaugas Kukaitis
Raimundas Lideika
Dr. Remigijus Merkevičius

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė
Lietuvos advokatūros savivaldos sprendimus galite rasti čiaLietuvos advokatūros Advokatų tarybos vaidmuo auga ir funkcijos plečiasi kartu su pačios advokatūros sparčia tiek kiekybine, tiek kokybine kaita, informacijos apie veiklą sklaida. Augantis praktikuojančių advokatų skaičius liudija Lietuvos advokatūros perspektyvas, jos jaunėjimo tendencijas.

Atsižvelgdama į dinamišką ir permanentinę teisinės aplinkos kaitą, Lietuvos advokatūros Advokatų taryba ypatingai didelį dėmesį skiria profesiniam advokatų tobulėjimui, jų veiklos efektyvinimui, Lietuvos advokatūros dalyvavimui ir integracijai pasaulio ir Europos advokatų organizacijose.

Taip pat siekiama išlaikyti pagarbą profesinei etikai, užtikrinančiai visuomenės pasitikėjimą savo atstovais teisinėms problemoms spręsti.

Advokatų tarybos misija būti advokatūros savivaldos institucija, siekiančia optimalaus balanso tarp saugotinų advokatūros tradicijų ir šiuolaikinių jos poreikių bei lūkesčių, efektyviai moderuojant jos veiklą ir užtikrinant teisinės gynybos prieinamumą bei kokybę.


 

Ankstesnės Advokatų tarybos

 

2014–2018 m. Advokatų taryba

 

Pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė

Gintautas Bartkus
Edmundas Budvytis
Dr. Ingrida Krolienė
Mindaugas Kukaitis
Raimundas Lideika
Liudvika Meškauskaitė
Leonas Virginijus Papirtis
Jonas Saladžius
Eugenija Sutkienė
Džiolana Tarvainytė

 

2011–2014 m. Advokatų taryba

Pirmininkas dr. Leonas Virginijus Papirtis
Pirmininko pavaduotoja dr. Liudvika Meškauskaitė
Advokatų tarybos nariai:
Renata Beržanskienė
Juozas Čivilis
Gediminas Dominas

Jonas Kairevičius
Gintaras Pukas
Jonas Saladžius
Eugenija Sutkienė
Džiolana Tarvainytė
 
Vytautas Zabiela 

Informacija atnaujinta:
2018-06-05
Informaciją paskelbė:
LA administracija