Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Visuotinis advokatų susirinkimas
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Visuotinis advokatų susirinkimas

Visuotinis advokatų susirinkimas yra aukščiausias Lietuvos advokatūros organas.

Visuotinis advokatų susirinkimas:

1) nustato Advokatų tarybos bei Revizijos komisijos narių skaičių;

2) renka Advokatų tarybos narius ir tarybos pirmininką, Revizijos komisiją, 3 Advokatų garbės teismo narius ir juos atšaukia Lietuvos advokatūros įstatuose nustatyta tvarka;

3) tvirtina metinę Advokatų tarybos veiklos apyskaitą ir sąmatą;

4) priima ir keičia Lietuvos advokatūros įstatus, Lietuvos advokatų etikos kodeksą, kurį teisingumo ministras skelbia Teisės aktų registre. Teisingumo ministras gali atsisakyti skelbti Lietuvos advokatų etikos kodeksą, jeigu jis prieštarauja Lietuvos advokatūros įstatymui ar kitiems teisės aktams. Teisingumo ministro atsisakymas skelbti Lietuvos advokatų etikos kodeksą gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

5) Advokatų tarybos teikimu tvirtina advokatų įmokų Lietuvos advokatūrai dydį;

6) tvirtina Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarką;

8) sprendžia kitus Lietuvos advokatūros įstatuose numatytus klausimus.

Visuotinis advokatų susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų advokatų, įrašytų į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą.

Lietuvos advokatūros įstatuose gali būti nustatyta, kad vietoj Visuotinio advokatų susirinkimo šaukiamas Advokatų įgaliotinių susirinkimas (konferencija), kuris atlieka aukščiau paminėtas 3, 5, 6 ir 8 Visuotinio advokatų susirinkimo funkcijas.

Advokatų įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) dalyvių skaičių, atstovavimo principus nustato Lietuvos advokatūros įstatai.

(LAĮ 59 str.)


Visuotinis advokatų susirinkimas 2014: ataskaitos
Visuotinis advokatų susirinkimas 2013: ataskaitos

 

 
 
Informacija atnaujinta:
2014-05-24
Informaciją paskelbė:
LA administracija