Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Visuomenei aktualios naujienos
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Regiono advokatus į Klaipėdą sutraukė prof. dr. V. Višinskio skaityta Civilinio proceso kodekso normų taikymo teisminėje praktikoje apžvalga

2013-03-05

Per 100 advokatų ir advokatų padėjėjų susirinko susitikti su Lietuvos advokatūros vadovu dr. Leoonu Virginijumi Papirčiu ir pasiklausyti Mykolo Romerio universiteto Civilinio proceso katedros prof. dr. Viginto Višinskio paskaitos „Civilinio proceso kodekso (CPK) normų taikymo teisminėje praktikoje apžvalga“. Renginio dalyvių gausa ir vėliau išsakyti pageidavimai patvirtino, jog pajūrio regione pasigendama išvažiuojamųjų kvalifikacijos tobulinimo renginių.
Apžvelgdamas 2011-ųjų metų CPK pakeitimus ir jų taikymą naujausioje teismų praktikoje lektorius akcentavo įdomesnius atvejus, kaip, pavyzdžiui, pasikeitusi praktika dėl įstatymo galiojimo atgal – žemės ginče teismas leido pažeidimą naikinantį sprendimą taikyti nuo normos faktinio taikymo momento, pasisakydamas už protingumo elemento vyravimą. Pabrėžta, kad vartotojų bylose teisminė gynyba nevaržoma ikiteisminių ginčų sprendimo procedūrų. Atkreiptas dėmesys, kad vyraujančio santykio rūšiniame teismingume principas suteikia advokatams galimybę pasirinkti teismą, kuriame bus nagrinėjamas ginčas – ieškinio pateikimo stadijoje sunku įvertinti ir iš esmės teismas remsis advokato suformuluota motyvacija. Klausytojams paminėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įvestos inovacijos nagrinėjant bankroto bylas – kai nagrinėjamoje byloje viena iš šalių bankrutuoja, mokestinių ginčų byla gali būti teisminga keliems teismams.
Profesorius ragino auditoriją pamąstyti apie viešojo intereso gynimo prasmę, šmaikštavo apie advokatams atsiveriančią rinką fizinių asmenų bankroto bylose, aptarė atvejį dėl prokuroro diskrecijos teikti ieškinį dėl viešojo intereso gynimo santykio su asmenų teise teikti ieškinį dėl prokuroro įpareigojimo rengti viešojo intereso gynimo ieškinį – rastas saliamoniškas sprendimas, kai asmenų ieškinių pagrindu teismai įpareigoti patikrinti prokuroro darbą- dokumentų surinkimą, procedūras, tačiau gerbiama ir parengimajį darbą atlikusio prokuroro teisė priimti sprendimą nesikreipti į teismą.
Aptardamas gausią teisminę praktiką dėl žyminio mokesčio V. Višinskis pajuokavo, jog tokia apžvalga duoda patarimą advokato atstovaujamai šaliai uždirbti pinigų iš procesuose padarytų šio mokesčio apskaičiavimo, kompensavimo ir grąžinimo klaidų. Atkreiptas dėmesys, kad advokatai suformulavo gerus motyvus, kodėl sutuoktinių skyrybų bylos yra neturtiniai ieškiniai, o tik naudojimosi turtu tvarkos nustatymas, nors pripažino didelę ankstesnio reguliavimo socialinę reikšmę (daugiau taikos sutarčių, mažiau skyrybų) ir valstybės biudžeto papildymą šios kategorijos bylų įplaukomis.
Profesorius pabrėžė, kad CPK pakeitimai suteikė teismui teisę vertinti proceso dalyvių elgesį apskaičiuojant ir priteisiant bylinėjimosi išlaidas. Jei matomas piktybinis advokatų neatvykimas į teismo posėdį, nereikalingų ir mažareikšmių prašymų teikimas, operatyvumo stoka – tokiems advokatams gali būti neatlyginamos turėtos bylinėjimosi išlaidos.
Paskaitoje duota vertingų patarimų dėl įrodinėjimo priemonių leistinumo ir tvarkingo jų teikimo; nurodyta, kaip nustatyti laidavimo priemonių terminą. Aptarti pokyčiai nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas, nesklandumai įteikiant procesinius dokumentus. Renginyje kilo aktyvi diskusija dėl anstolių veikimo procedūrų tikslingumo.
Renginyje pasisakė Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkė Audronė Gaižutienė, ji išklausė, su kokiais nesklandumais savo darbe susiduria advokatai ir pažadėjo jas spręsti. Kita vertus, teisėja auditorijai perdavė ir teisėjų netenkinančius advokatų darbo teisme aspektus. Vienašališkai sutikta, jog reikia ruoštis elektroninės bylos startui.
Renginio antroje pusėje Advokatų tarybos pirmininkas dr. Leonas Virginijus Papirtis pristatė Lietuvos advokatūros aktualijas, VGTP problemas. Dovanos įteiktos renginio Klaipėdoje organizatorei advokatei Indrei Butvilei, ilgametei šio regiono advokatei Audronei Irenai Matiukienei ir garbingo jubiliejaus proga advokatui Feliksui Užpelkiui. Diplomus kaip Klaipėdos regiono advokatų padėkos ženklą taip pat gavo Lietuvos advokatūros vadovas ir paskaitą skaitęs profesorius.
Tai šeštasis Advokatų tarybos pirmininko susitikimas su vietos advokatais. Iki šiol aplankyti Telšiai, Utena, Tauragė, Alytus ir Skuodas. Šiais metais planuojami vizitai į Kauną, Panevėžį, Šiaulius, Ukmergę ir Marijampolę. Su žemaičiais Lietuvos advokatūros vadovai ketina susitikti Kelmėje.

 
 
Informacija atnaujinta:
2014-07-29
Informaciją paskelbė:
sistemos administratorius
 

Teisinė informacija

 

Vis saepe violat jus

(liet. k. jėga dažnai pažeidžia teisę)