Raštinė:
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Buhalterija:
Sporto g. 12, 09238 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Žiniasklaidai: 86 0783327
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Nordea LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Renginių kalendorius
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Nuo
iki
Kategorijos
 
Rasta įrašų: 939
R e n g i n i o   o r g a n i z a t o r i u s: Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas
R e n g i n i o  v i e t a: S. Daukanto g. 28, Kaunas
R e n g i n i o  p r a d ž i a: 9.30 val.
Plačiau
Data 2013-05-08R e n g i n i o    v i e t a: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Konferencijų salė III a.
A d r e s a s: Gedimino pr. 36, Vilnius
R e n g i n i o p r a d ž i a: 10.00 val.
R e g i s t r a c i j a pagal kvietimus: tel. (8 5) 261 1466
R e n g i n i o    o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
R e n g i n i o    t i p a s: konferencija


Plačiau
Data 2013-05-03R e n g i n i o  o r g a n i z a t o r i u s: Lietuvos advokatūra
R e n g i n i o  t i p a s: neformalus uždaras vadovų susitikimas


Data 2013-05-02 - 2013-05-03
Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis ir pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė susitiks su Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininke Loreta Braždiene aptarti advokatų patalpos ir kitus klausimus.
Data 2013-04-30R e n g i n i o    v i e t a: Nacionalinė teismų administracija
A d r e s a s: L. Sapiegos g. 15, Vilnius
R e n g i n i o    p r a d ž i a: 10.00 val.
R e g i s t r a c i j a: kristina.petrosiene@apeliacinis.lt arba mob. tel. 8 652 56655 iki balandžio 29 d. 12.00 val.
R e n g i n i o    o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos apeliacinis teismas, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 
R e n g i n i o    t i p a s: apskritojo stalo diskusija


Plačiau
Data 2013-04-30
Paskelbtas konkursas Klaipėdos VGTP
Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skelbia advokatų, prireikus teiksiančių antrinę teisinę pagalbą civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje, konkursą. Pretendentų dokumentai priimami iki 2013-05-13 adresu H. Manto g. 37, Klaipėda. Išsamesnė informacija telefonu (8 46) 25 61 76 arba (8 46) 21 61 84.
Plačiau
Data 2013-04-30 - 2013-05-13


R e n g i n i o   v i e t a: Lietuvos Respublikos Seimas, K. Antanavičiaus salė (220)DĖMESIO! Salės pakeitimas, šiuo metu nurodyta yra aktuali.A d r e s a s: Gedimino pr. 53, Vilnius (III rūmai)R e n g i n i o   p r a d ž i a: 9.30 val.R e g i s t r a c i j a: Apgailestaujame, pasiekus maksimalų dalyvių skaičių registracija baigta. Kviečiame stebėti diskusiją renginio dieną internetu www.lrs.ltR e n g i n i o   o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos advokatūra ir Nacionalinė teismų administracijaR e n g i n i o    t i p a s: apskritojo stalo diskusijaR e n g i n i o   v e d ė j a s: Rytis Juozapavičius
Plačiau
Data 2013-04-26
R e n g i n i o   v i e t a: Lietuvos advokatūra
A d r e s a s: Sporto g. 12, Vilnius
R e n g i n i o   p r a d ž i a: 13.00 val.
R e n g i n i o   o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos advokatūros sekretorius Rytis Jokubauskas
R e n g i n i o   t i p a s: egzaminas
A d v o k a t ų   k v a l i f i k a c i n i o   e g z a m i n o   k o m i s i jos   p i r m i n i n k a s: dr. Justinas Sigitas Pečkaitis, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Plačiau
Data 2013-04-24
Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje paminint pasaulinę Intelektinės nuosavybės dienąR e n g i n i o   v i e t a: Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Kolonų salė
A d r e s a s: Daukanto a. 3, Vilnius
R e n g i n i o   p r a d ž i a: 10.00 val.
R e g i s t r a c i j a iki 2013-04-19 17.00 val.: dalia.gumbiniene@prezidentas.lt
R e n g i n i o   t i p a s: apskritojo stalo diskusija


Data 2013-04-23
  1 2 3 ... 88 89 90 91 92 93 94  

Teisinė informacija

 

Ubi amici, ibi opes

(liet. k. kur draugai, ten ir parama)