Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
CCBE naujienos
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

CCBE 2019 m. rugsėjo mėn. naujienlaiškis Nr. 84 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2019 m. liepos-rugpjūčio mėn. naujienlaiškis Nr. 83 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2019 m. birželio mėn. naujienlaiškis Nr. 82 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2019 m. balandžio-gegužės mėn. naujienlaiškis Nr. 81 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2019 m. kovo mėn. naujienlaiškis Nr. 80 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2019 m. vasario mėn. naujienlaiškis Nr. 79 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2019 m. sausio mėn. naujienlaiškis Nr. 78 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 


 

CCBE 2018 m. lapkričio-gruodžio mėn. naujienlaiškis Nr. 77 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2018 m. spalio mėn. naujienlaiškis Nr. 76 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2018 m. rugsėjo mėn. naujienlaiškis Nr. 75 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2018 m. liepos-rugpjūčio mėn. naujienlaiškis Nr. 74 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2018 m. birželio mėn. naujienlaiškis Nr. 73 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2018 m. gegužės mėn. naujienlaiškis Nr. 72 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2018 m. balandžio mėn. naujienlaiškis Nr. 71 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2018 m. kovo mėn. naujienlaiškis Nr. 70 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2018 m. vasario mėn. naujienlaiškis Nr. 69 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 


CCBE 2017 m. gegužės mėn. naujienlaiškis Nr. 62 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 


 

CCBE 2016 m. lapkričio-gruodžio mėn. naujienlaiškis Nr. 57 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2016 m. rugsėjo mėn. naujienlaiškis Nr. 55 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2016 m. birželio mėn. naujienlaiškis Nr. 53 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2016 m. gegužės mėn. naujienlaiškis Nr. 52 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2016 m. balandžio mėn. naujienlaiškis Nr. 51 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2016 m. kovo mėn. naujienlaiškis Nr. 50 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

CCBE 2016 m. vasario mėn. naujienlaiškis Nr. 49  lietuvių kalba - skaitykite čia.

 


 

CCBE 2015 m. lapkričio mėn. naujienlaiškis Nr. 47 lietuvių kalba - skaitykite čia.

 

Nr. 47

2015 m. lapkričio mėn.

 

Užuojautos pareiškimas – Europos advokatų diena –Europos Komisija: mokymai – Gruzijos advokatų asociacijos 10 metų jubiliejus – TAXE komitetas patvirtino galutinį pranešimą dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE) – Daugiaaspektė tarpvalstybinių vaizdo konferencijų gerinimo iniciatyva – 90-asis Bulgarijos Aukščiausiosios advokatų tarybos fondo jubiliejus

UŽUOJAUTOS PAREIŠKIMAS

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) norėtų pareikšti nuoširdžią užuojautą lapkričio 13 d. Paryžiuje įvykusių išpuolių metu žuvusiųjų šeimoms. Savo mintimis esame su savo kolegomis ir Valentino Ribeto, jauno Paryžiaus advokatų asociacijos advokato, kuris žuvo „Bataclan“ teatre, šeima.

Šie išpuoliai pažeidžia esminius demokratijos principus Prancūzijoje ir Europoje, kuriuos vertina CCBE ir gina teisininkai.

Taip pat CCBE norėtų išreikšti savo susirūpinimą dėl žmogaus teisių advokato ir Dijarbakyro advokatų asociacijos Prezidento Tahir Elçi, kuris buvo nušautas lapkričio 28 d. Turkijoje, nužudymo. Savo mintimis esame su jo kolegomis ir šeima.

EUROPOS ADVOKATŲ DIENA

Primename, kad 2015 m. gruodžio 10 d. bus Europos advokatų diena ir Tarptautinė žmogaus teisių diena. Tema – Saviraiškos laisvė.

Netrukus tinklalapyje bus paskelbtas įrašytas pokalbis su Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Prezidente Maria Ślązak ir iššifruota stenograma. Raginame visus savo narius peržiūrėti šią medžiagą prieš Europos advokatų dieną.

Vadovą ir Skelbimą galima rasti tinklalapyje adresu www.ccbe.eu/lawyersday.

EUROPOS KOMISIJA: MOKYMAI

Spalio 29 d. Europos Komisija paskelbė 2015 m. Europos teisininkų mokymo ataskaitą. Į ataskaitą pirmą kartą įtraukta lentelė su teisininkų klasifikacija pagal valstybes nares.

Taip pat Komisija paskelbė Rekomendacijas mokymo paslaugų teikėjams, skirtas tiems, kurie teikia mokymo paslaugas teisininkams. Rekomendacijose duodami patarimai, kaip geriausia pasiruošti, vykdyti ir kontroliuoti mokymo veiklą su konkrečiais pavyzdžiais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas su ES teise susijusiems mokymams, tačiau pateikiama ir daugybė rekomendacijų dėl mokymų kitose teisės srityse.

Šią informaciją galima atsisiųsti iš Komisijos tinklalapio (http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm).

GRUZIJOS ADVOKATŲ ASOCIACIJOS 10 METŲ JUBILIEJUS

2015 m. lapkričio 7 d. Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Prezidentė Maria Ślązak dalyvavo Tbilisyje vykusioje konferencijoje, kurioje buvo švenčiamas Gruzijos advokatų asociacijos 10 metų jubiliejus. Šios konferencijos tema buvo „Teisininkų laisvė ir institucinės garantijos“. Vyko produktyvi diskusija apie problemas, su kuriomis susiduria Gruzijos teisininkai savo kasdieninėje veikloje, kurios metu buvo akcentuojama būtinybė nuolat kelti klausimus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Šios konferencijos proga Maria Ślązak buvo apdovanota Luarsabo Andronikashvili ordinu už didelį indėlį į Gruzijos advokatų asociacijos plėtrą ir advokatų teisių gynimą. Maria Ślązak yra pirma užsienio teisininkė, apdovanota Gruzijos advokatų asociacijos ordinu.

 

TAXE KOMITETAS PATVIRTINO GALUTINĮ PRANEŠIMĄ dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (taxe)

2015 m. spalio 26 d. Europos Parlamento Specialus sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE) patvirtino savo pranešimą „Dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikių priemonių“.

Šio pranešimo formuluotė (kaip ir TAXE komiteto pranešimo projektas, dėl kurio Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) jau pateikė savo pastabas rugsėjo mėn., sukėlė CCBE nariams daug klausimų. Ypač daug klausimų kilo dėl 163 punkto (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0317+0+DOC+XML+V0//EN&language=FR)

163 punkte pateikti pasiūlymai gali turėti poveikį, kuris yra nesuderinamas su pagrindiniais principais ir teisininkų pareigomis, ypač teisininkų nepriklausomybės ir profesinės paslapties principais. Kompetencija skirti sankcijas, pavyzdžiui, panaikinti advokato profesinės veiklos licenciją, priklauso advokatų asociacijoms ir teisininkų draugijoms arba jų reguliavimo institucijoms. Taip pat pasiūlymais buvo keliami klausimai dėl pagrindinių teisių, įskaitant, pavyzdžiui, nekaltumo prezumpciją, teisę neduoti parodymų ir neduoti parodymų prieš save bei teisinį saugumą.

Prieš numatomą TAXE pranešimo patvirtinimą Europos Parlamento plenariniame posėdyje, kuris įvyko 2015 m. lapkričio mėn. pabaigoje, CCBE persiuntė susirūpinimą keliančius klausimus Parlamento frakcijoms.

TAXE pranešimą galima rasti čia (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0317+0+DOC+XML+V0//EN&language=FR) (kol kas pranešimas yra tik anglų kalba).

DAUGIAASPEKTĖ TARPVALSTYBINIŲ VAIZDO KONFERENCIJŲ GERINIMO INICIATYVA

Lapkričio 5 d. Vienoje įvyko pirmasis susitikimas, kuriuo buvo paminėta daugiaaspektės tarpvalstybinių vaizdo konferencijų gerinimo iniciatyvos projekto, kurį koordinuoja Austrijos Teisingumo ministerija, pradžia. Šio projekto tikslas yra skatinti praktinį tarpvalstybinių vaizdo konferencijų naudojimą siekiant pagerinti bendrą e. teisingumo sistemų veikimą valstybėse narėse ir Europos lygmeniu.

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) įtrauks į projektą savo žinias apie baudžiamąją ir civilinę teisę tam, kad būtų galima nustatyti atvejus, kuriais būtų naudinga rengti tarpvalstybines vaizdo konferencijas ir užtikrinti šalių procesines teises ir pareigas. Pirmojo susitikimo metu buvo aptartas bendras darbų planas ir tolesni žingsniai pagal projektą.

90-asis Bulgarijos Aukščiausiosios advokatų tarybos fondo jubiliejus

Lapkričio 13-14 d. Gemmell dalyvavo 90-ajame Bulgarijos Aukščiausiosios advokatų tarybos fondo jubiliejuje, kuris įvyko Sofijoje, ir sakė sveikinimo kalbą.

 

ARTĖJANTYS RENGINIAI

Gruodžio 10-11 d. – Paryžiaus advokatų asociacija, Teisės metų atidarymas, Paryžius

Gruodžio 11-12 d. – Lietuvos advokatų diena, Vilnius


CCBE 2015 m. spalio mėn. naujienlaiškis Nr. 46 lietuvių kalba - skaitykite čia.

Nr. 46

2015 m. spalio mėn.

 

Prakken d’Oliveira byloje priimta nutartimi patvirtinti ES Parlamento raginimai apsaugoti advokatų ir klientų ryšius; Neeilinio Europos Parlamento Teisės reikalų komiteto posėdžio ataskaita; EBPO galutinė ataskaita apie privalomo informacijos atskleidimo taisykles; Pranešimai apie PECO (Centrinės ir Rytų Europos) šalis; Žmogaus teisių advokatai pavojuje; Europos advokatų federacijos (FBE) konferencija Krokuvoje; Europos advokatų diena

SĖKMINGAI ĮSIKIŠUS Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybaI (CCBE), OLANDIJOS TEISMAS PATVIRTINO ŽEMESNĖS INSTANCIJOS TEISMO NUTARTĮ, KURIA UŽDRAUSTAS ADVOKATŲ RYŠIŲ SEKIMAS

2015 m. spalio 27 d. Olandijos apeliacinis teismas patvirtino Hagos apygardos teismo nutartį Prakken d’Oliveira byloje, kuria nurodė Olandijos valstybei nutraukti bet kokį advokatų ryšių sekimą tol, kol bus užtikrinta nepriklausoma priežiūra.

Savo nutartyje Olandijos apeliacinis teismas atmetė visus apeliacinio skundo, kurį pateikė Olandijos valstybė, argumentus nurodydamas, kad, remiantis Europos žmogaus teisių teismo praktika, sekimo veiklą turi įvertinti nepriklausoma institucija, turinti teisę užkirsti kelią galimiems pareigos neatskleisti profesinių paslapčių pažeidimams ir nutraukti galimus pareigos neatskleisti profesinių paslapčių pažeidimus. Dabartinis Olandijos sekimo režimas neatitinka tokios nepriklausomos kontrolės reikalavimų, todėl prieštarauja teisei į privatumą ir teisei į teisingą bylos nagrinėjimą. Teismas pabrėžė, kad informacija, kuri gaunama slapto advokatų pokalbių klausimosi metu, negali būti dalijamasi su prokurorais tol, kol bus atliktas nešališkas tos informacijos teisėtumo ir jos gavimo būdo įvertinimas. Net ir dėl galimybės, kad informacija gali būti pasidalinta su prokuroru, žmonės gali nesusisiekti su advokatu. Teismo vertinimu, toks sekimas pažeidžia teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir kelia grėsmę, kad bus atskleistos profesinės paslaptys. Taip pat teismas nustatė, kad klientų konfidencialumo apsauga neapsiriboja ryšiais su Olandijos advokatais, apsauga turėtų būti taikoma ir ryšiams su visais advokatais Europoje, teikiančiais paslaugas Nyderlanduose.

Dėl šių išvadų Apeliacinis teismas patvirtino žemesnės instancijos teismo nutartį.

Sprendimo nuorašą (vokiečių kalba) galite rasti čia:http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:2881

ES PARLAMENTAS RAGINA APSAUGOTI ADVOKATŲ IR KLIENTŲ RYŠIUS

2013 m. spalio 13 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetaspriėmė 2014 m. kovo 12 d. Rezoliucijos rekomendacijas dėl masinio ES piliečių sekimo elektroninėmis priemonėmis (http://www.statewatch.org/news/2015/jul/ep-moraes-dr-res-surv.pdf), kurios apima ir Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos rekomendacijas.

Šios rekomendacijos buvo parengtos siekiant apsaugoti advokatų ir klientų ryšių konfidencialumą kaip pagrindinį teisinės valstybės elementą. Rezoliucijos projekte „ypač akcentuojamos ES piliečių teisės į apsaugą nuo bet kokio konfidencialių ryšių su jų advokatais sekimo“ ir „Komisija raginama vėliausiai iki 2016 m. pabaigos priimti komunikatą dėl profesijų, kurioms taikoma profesinės paslapties apsauga, atstovų konfidencialių ryšių apsaugos“.

Šios rezoliucijos projekte apžvelgiami Europos Komisijos, kitų ES institucijų ir valstybių narių veiksmai (ar neveikimas) laikantis rekomendacijų, kurias Parlamentas išdėstė savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijoje dėl masinio ES piliečių sekimo elektroninėmis priemonėmis (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0230+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN), kurioje taip pat reikalaujama advokatų ir klientų ryšių konfidencialumo apsaugos sekimo kontekste.

Rezoliucijos projektas buvo patvirtintas 2015 m. spalio 29 d. Europos Parlamento plenariniame posėdyje. Taip pat buvo pabrėžta, kad norint užtikrinti teisinį tikrumą, būtinas bendras „nacionalinio saugumo“ apibrėžimas.

BENDRAJAME TEISME PRADĖJO DIRBTI 28 NAUJI TEISĖJAI

Spalio 8 d. įvyko neeilinis Europos Parlamento Teisės reikalų komiteto posėdis dėl Teisingumo teismo. Posėdis buvo sušauktas siekiant susitarti dėl Komiteto pozicijos dėl teisėjų skaičiaus Bendrajame Teisme padidinimo. Po diskusijos Komitetas pritarė dėl teisėjų skaičiaus padidinimo 28 naujais teisėjais (ką siūlė valstybės narės) trimis etapais (12 teisėjų, vėliau 7 teisėjų ir dar vėliau 9 teisėjų). Priimdamas sprendimą Komitetas taip pat akcentavo būtinybę pagerinti vyrų ir moterų, užimsiančių naujas pareigas, pusiausvyrą.

Taip pat susitarta, kad po penkerių metų bus įvertintas Bendrojo Teismo efektyvumas ir darbas. Šio įvertinimo metu ypatingas dėmesys bus skiriamas „Bendrojo Teismo veiksmingumui, būtinybei padidinti teisėjų skaičių iki 56 ir šio padidinimo veiksmingumui, išteklių naudojimui ir veiksmingumui, tolesniam specializuotų kolegijų steigimui ir (arba) kitiems struktūriniams pokyčiams.“

Šis Komiteto sprendimas reiškia, kad Komisija, Taryba (valstybės narės) ir Parlamentas jau gali pradėti baigiamąsias diskusijas tam, kad suderintų galutinį tekstą.

EBPO GALUTINĖ ATASKAITA APIE PRIVALOMO INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO TAISYKLES

Šių metų pradžioje Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) pateikė savo nuomonę (http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150430_EN_CCBEs_co1_1434611072.pdf) apie privalomo informacijos atskleidimo taisykles akcentuodama advokatų vaidmenį vykdant teisingumą ir ginant teisinę valstybę bei pagrindines vertybes, kurios turėtų būti būdingos advokatams, ypač profesinės paslapties apsauga arba profesinės paslaptys ir nepriklausomybė. Todėl Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) prieštaravo dėl bet kokios galimybės, kuri įpareigotų advokatus, kurie yra gynėjais mokesčių bylose, atskleisti informaciją apie mokesčių schemas.

2015 m. spalio 5 d. EBPO išleido galutinį planą dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS), apimantį Galutinę ataskaitą (http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report_9789264241442-en#page1) apie privalomo informacijos atskleidimo taisykles: mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) 12 priemonę (http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm).

12 priemonė, kuri reikalauja, kad mokesčių mokėtojai atskleistų informaciją apie savo Agresyvų mokesčių planavimą (http://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf) aiškinama tuo, kad „numatoma modulinė gairių sistema, sukurta remiantis geriausia šalių praktika netaikant privalomo informacijos atskleidimo taisyklių, kuria siekiama sukurti tokią sistemą, kuri geriausiai atitiktų tų šalių būtinybę gauti išankstinę informaciją apie agresyvaus mokesčių planavimo arba piktnaudžiavimo mokesčiais schemas ir jų naudotojus.“

Galutinis planas dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) buvo pristatytas Didžiojo dvidešimtuko (G20) finansų ministrams jų posėdžio, įvykusio spalio 8 d. Limoje, metu ir bus pristatytas Didžiojo dvidešimtuko (G20) vadovams jų susitikimo, kuris vyks 2015 m. lapkričio 15-16 d. Antalijoje, metu.

ŽMOGAUS TEISIŲ ADVOKATAI PAVOJUJE

Rugsėjo 23 d. Varšuvoje Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Prezidentė Maria Ślązak buvo pakviesta vadovauti seminaro tema „Žmogaus teisių advokatai: teisės specialistų iššūkiai ir profesinės garantijos“ grupei, kurią sudarė ESBO / Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR), Amerikos advokatų asociacija (ARBA), „Lawyers for Lawyers“ fondas, Žmogaus teisių namų tinklas (Human Rights House Network) ir Žmogaus teisių ambasada (Human Rights Embassy). Seminaro tikslas buvo parengti pranešimą „Žmogaus teisių advokatai pavojuje: būtinybė apsaugoti teisės specialistus Azerbaidžane, Baltarusijoje, Moldovoje, Rusijoje ir Ukrainoje ir paskleisti žinią apie žmogaus teisių gynėjų teisių pažeidimus. Seminare dalyvavo labai daug žmogaus teisių aktyvistų ir valdžios atstovų.

 

Europos advokatų federacijos (FBE) KONFERENCIJA KROKUVOJE

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Viceprezidentas Michel Benichou atstovavo Krokuvoje vykusiame CCBE Europos advokatų federacijos (Fédération des Barreaux d’Europe) kongrese. Jis dalyvavo tarnautojų korupcijos mokslinėje grupėje ir įsitraukė į diskusijas apie pinigų plovimą ir Europos standartus.

 

PRANEŠIMAI APIE PECO (CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS) ŠALIS

PECO tinklaraštyje yra keletas naujų straipsnių: pirma, straipsnis, kuriame aprašoma apie Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Prezidentės Maria Ślązak dalyvavimą bendrame Ukrainos nacionalinės advokatų asociacijos (UNBA), Europos Tarybos ir Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) renginyje strateginio planavimo tema; antra, Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) laiškas Albanijos Respublikos Ministrui Pirmininkui dėl fiskalinių kasos aparatų įvedimo advokatams ir su PVM susijusių teisės normų.

Visus straipsnius ir daugiau informacijos apie PECO šalis galima rasti PECO tinklaraštyje (https://ccbepeco.wordpress.com/).

EUROPOS ADVOKATŲ DIENA

Primename, kad 2015 m. gruodžio 10 d. bus Europos advokatų diena ir Tarptautinė žmogaus teisių diena. Šių metų tema – Saviraiškos laisvė.

Europos Tarybos ir Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) parengė Vadovą ir Skelbimą, kuriuos galima rasti tinklalapyje adresu www.ccbe.eu/lawyersday.

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų dėl 2015 m. Europos advokatų dienos, galite susisiekti su Madeleine Kelleher iš Europos Tarybos ir Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE). Su ja galite susisiekti el. paštu: kelleher@ccbe.eu.

 

ARTĖJANTYS RENGINIAI

Lapkričio 7-8 d. – Gruzijos advokatų asociacijos 10 metų jubiliejus, Tbilisis

Lapkričio 13 d. – Australazijos priešgaisrinės apsaugos ir avarinių tarnybų tarybos (AFAC) konferencija dėl vietos vyriausybių (arba vietos valdžios institucijų) ir Europos, Paryžius

Lapkričio 13 d. – 90-asis Bulgarijos Aukščiausiosios advokatų tarybos fondo jubiliejus, Sofija

Lapkričio 18 d. – Vokietijos advokatų asociacijos europietiškas vakaras, Briuselis

Lapkričio 27-28 d. – Europos Tarybos ir Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) plenarinė sesija, Monsas


CCBE 2015 m. rugsėjo mėn. naujienlaiškis Nr. 45 lietuvių kalba - skaitykite čia.

Nr. 45

2015 m. rugsėjis

 

Primename: artėja Tarptautinė teisininkų profesijos diena. 2015 m. apdovanojimas už nuopelnus žmogaus teisių srityje. Dėl privalomo informacijos teikimo mokesčių klausimais. Pirmasis bendras CCBE ir Baltarusijos advokatūros seminaras. Teisingumo Teismas ir Europos Sąjungos Bendrasis Teismas. Tinklaraščiai

PRIMENAME: ARTĖJA TARPTAUTINĖ TEISININKŲ PROFESIJOS DIENA

Tarptautinė teisininkų profesijos diena, kurios minėjimas 2014 m. sulaukė didelio atgarsio, Europoje vėl bus minima 2015 m. gruodžio 10 d., kartu su Tarptautine žmogaus teisių diena. Šių metų tema – „Saviraiškos laisvė“ – atspindi šios pagrindinės laisvės vietą ir poveikį mūsų visuomenei.

Tarptautinė teisininkų profesijos diena – tai proga pažymėti teisinės valstybės principą ir reikšmingą teisininkų profesijos atstovų vaidmenį jį ginant, tai galimybė dar kartą išryškinti bendrąsias teisininkų vertybes ir jų indėlį į teisingumo sistemą.

Tarptautinės teisininkų profesijos dienos rekomendacijas Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) išsiųs per artimiausias savaites.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.ccbe.eu/lawyersday.

Visus klausimus ar pastabas dėl 2015 m. Tarptautinės teisininkų profesijos dienos minėjimo galima teikti CCBE atstovei Madeleine Kelleher.

Jos elektroninis paštaskelleher@ccbe.eu.

 

2015 m. apdovanojimas už nuopelnus žmogaus teisių srityje

Nuo 2007 m. kasmet už nuopelnus žmogaus teisių srityje CCBE apdovanoja teisininką arba teisininkų organizaciją, kuri, puoselėdama aukščiausias profesinės veiklos ir asmeninės elgsenos vertybes žmogiškųjų teisių srityje, pademonstravo deramą pagarbą teisininko profesijai. Gavęs kandidatų sąrašą, Nuolatinis komitetas išimties tvarka nusprendė apdovanoti du kandidatus, su kuriais netrukus susisieks ir pakvies juos dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje, kuri tradiciškai vyks CCBE plenarinės sesijos lapkričio mėn. metu.

DĖL PRIVALOMO informacijos teikimo MOKESČIŲ KLAUSIMAIS

Rugsėjo 8 d. CCBE atsiliepė į Europos Komisijos paskelbtas ir internetu vykstančias viešąsias konsultacijas dėl tolesnio įmonių mokesčių skaidrumo didinimo. Savo atsiliepime CCBE pareiškė susirūpinimą dėl galimų iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama įmonių mokesčių skaidrumą padidinti taikant griežtesnius pranešimų teikimo reikalavimus, kurie paveiktų visus teisininkus, o ypač tuos, kurie konsultuoja mokesčių klausimais. Gali būti, kad atskleisti informaciją teisininkui neleis teisė ir pareiga nepaskleisti žinių, kurias jam suteikė klientas, arba pareiga saugoti profesinę paslaptį. Be to, teisininkas negali leisti, kad jo nepriklausomumui darytų įtaką valdžios institucija ar bet kokie kiti galingi interesai. Taigi, negalima versti, kad teisininkai teiktų pranešimus mokesčių institucijoms, nes užtikrinant, kad veiktų teisinės valstybės principas, ypač svarbu išsaugoti konfidencialumą ir nepriklausomumą.

Be to, CCBE pabrėžė, kad teikdami teisines konsultacijas arba padėdami savo klientams, teisininkai privalo laikytis įstatymų. Jei veikdamas kaip teisės konsultantas arba teikdamas pagalbą klientui teisininkas žino, kad jo paties veiksmai yra neteisėti ar nesąžiningi, tada nepriklausomai nuo to, ar pagalba būtų teikiama mokesčių, ar kitais klausimais, tokiam teisininkui turėtų būti taikomos atitinkamos poveikio priemonės.

CCBE pateikė pastabas ir atsakydama į Europos Parlamento Specialiojo komiteto ataskaitos dėl apmokestinimo principų ir kitų savo pobūdžiu ar poveikiu panašių priemonių projekto, kuriose irgi išdėstė savo susirūpinimą. Pavyzdžiui, minėtame ataskaitos projekte teikiamas siūlymas, kad Komisija turėtų pažvelgti į „galimybę taikyti poveikio priemones toms teisinių paslaugų įmonėms, kurios padeda išvengti mokesčių arba propaguoja jų vengimą ir agresyvų mokesčių planavimą, ypač ryšium su galimybe gauti finansavimą iš ES biudžeto ir suvaidinti bet kokį patariamąjį vaidmenį ES institucijose“, gali turėti tokių pasekmių, kurios yra nesuderinamos su pagrindiniais teisininkų veiklos principais ir teisininko pareigomis. Tuo pačiu atsiranda susirūpinimą keliančių klausimų dėl žmogaus teisių, kurias saugo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija, įskaitant, pavyzdžiui, ir nekaltumo prezumpciją, teisę tylėti ir teisę savęs neapkaltinti bei teisinį tikrumą.

Visą CCBE atsakymą Europos Komisijai rasite čia http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150908_EN_CCBE_Res1_1442311219.pdf

 

Pirmasis bendras CCBE ir Baltarusijos advokatūros seminaras

2015 m. rugsėjo 25 d. Baltarusijos sostinėje Minske CCBE surengė pirmąjį per visą istoriją bendrą seminarą su Baltarusijos advokatūra. Seminaro tikslas – aptarti tarpininkavimo srities naujienas Europos šalyse, tarpininko profesijos įgijimo sąlygas ir tvarką, visuomenės, valdžios institucijų ir kitų subjektų požiūrį į šią profesiją, taip pat palyginti tarpininkavimo veiklos padėtį Europoje ir Baltarusijoje. Seminare kalbėjo CCBE viceprezidentas Michel Benichou bei Baltarusijos, Prancūzijos, Gruzijos, Lenkijos ir Čekijos Respublikos atstovai.

Šia proga 2015 m. rugsėjo 24 d. savo posėdį surengė ir PECO komitetas. Posėdyje aptarta teisininko profesijos padėtis Baltarusijoje bei kitose Rytų Europos šalyse.

 

Teisingumo teismas ir Europos Sąjungos Bendrasis Teismas

Rugsėjo 16 ir 17 d. įvykę susitikimai su Teisingumo Teismo ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nariais pratęsė ilgalaikę konstruktyvių informacijos mainų tarp CCBE ir minėtų Teismų tradiciją.

 

Tinklaraščiai

CCBE su džiaugsmu praneša, kad pradėjo veikti du nauji tinklaraščiai. Pirmasis – tai CCBE Mokymų portalas, kuriame pateikiama informacija apie visas su teisininkų rengimu ir mokymusi susijusias Europos naujienas. Antrajame, t. y. CCBE PECO portale, rasite informaciją apie PECO Komiteto darbą ir pranešimus apie visas Centrinės ir Rytų Europos advokatūrų bei teisininkų draugijų naujienas.

Tinklaraščių adresai internete:

https://ccbepeco.wordpress.com/

https://ccbetraining.wordpress.com/

BŪSIMI ĮVYKIAI

Spalio 2 d., Briuselis. Europos Komisijos konferencija apie bendrovių įstatymą skaitmeniniame amžiuje.

Spalio 9–10 d., Kijevas. UNBA-CoE-CCBE Strateginio planavimo Ukrainos nacionalinei advokatūrai sesija.

Spalio 23 d., Briuselis. CCBE Nuolatinio komiteto posėdis.

Lapkričio 13 d., Paryžius. AFAC Konferencija apie vietos valdžią (arba vietos valdžios institucijas) ir Europos institucijas.

Pasirodė CCBE naujienlaiškis lietuvių kalba - skaitykite čia.

Nr. 44

2015 m. liepa – rugpjūtis

Teisininkų išraiškos laisvės gynimas. Kova su nesankcionuotu teisininkų ir klientų pokalbių pasiklausymu. Reikalavimas pateikti stiprias nepriklausomas garantijas dėl žvalgybinės informacijos rinkimo šalyje

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) kartais dalyvauja teismo bylose ir kitose procedūrose tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygiu, kai byla yra susijusi su pagrindinėmis profesijos vertybėmis ir pagrindinių laisvių apsauga. Šiame CCBE informacinio leidinio numeryje apžvelgiamos trys pagrindinės bylos, kurių šalimi 2015 metais buvo CCBE, gindama išraiškos laisvę ir piliečių teisę privačiai konsultuotis su teisininku.

TEISININKŲ IŠRAIŠKOS LAISVĖS GYNIMAS

Teisininkai vaidina pagrindinį vaidmenį ginant išraiškos laisvę tiek teismo salėje, tiek už jos ribų, savo teikiamais ieškiniais brėždami naujas ribas ir teisminėse institucijose būdami balsu tų, kurie patys negali pasisakyti.

2008 metais Prancūzijos teismas neteisė teisininką Olivier Morice už tai, kad jis suabejojo teisėjų, atsakingų už teisėjo Bernard Borrel nužudymo 1995 metais Džibutyje tyrimą, nešališkumu, ir šis iškėlė bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT). CCBE dalyvavo byloje kaip trečioji šalis, kad užtikrintų didesnes išraiškos laisvės garantijas Europoje.

Teismo didžioji kolegija savo balandžio 23 d. sprendimu nutarė, kad Prancūzija pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 punktą (teisė į sąžiningą teismą) ir 10 straipsnį (išraiškos laisvė). Didžioji kolegija pažymėjo, kad ponas Morice išreiškė vertybinį vertinimą, turintį pakankamą faktinį pagrindą, ir jo komentarai buvo diskusijos viešojo intereso klausimu dalis, kadangi juose buvo kalbama apie teisingumo sistemos funkcionavimą.

„Džiaugiamės šiuo teigiamu rezultatu“, sako CCBE prezidentė Maria Ślązak. „Teisininkų išraiškos laisvė užtikrina, kad jie gali prisidėti prie tinkamo teisingumo vykdymo ir padidinti visuomenės pasitikėjimą teisingumo sistema.“

Daugiau apie tai: [Byla Morice prieš Prancūziją]

(http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154264#{"appno":["29369/10"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"],"languageisocode":["ENG"],"display":["0"]})

KOVA SU NESANKCIONUOTU TEISININKŲ IR KLIENTŲ POKALBIŲ PASIKLAUSYMU

Advokatų kontora Prakken d’Oliveira ypatingai domina tiek civilinę, tiek karinę žvalgybą Nyderlanduose, sako kontoros teisininkas Michiel Pestman. Jo kolegos tam tikru metu pradėjo įtarti, kad jų telefoninių pokalbių pasiklausoma.

Kai buvo pasiskųsta už saugumo klausimus atsakingai Komisijai, Nyderlandų vidaus reikalų ministras pripažino, kad Nyderlandų žvalgybos ir saugumo tarnyba (AIVD) šnipinėjo kontorą nuo 2003 metų, klausydamasi pokalbių su klientais ir trečiosiomis šalimis. Tačiau, ministerijos nuomone, nebuvo jokio reikalo keisti tvarkos, pagal kurią saugumo tarnybos klausėsi telefoninių pokalbių.

Advokatų kontoros nuomone, konfidencialių pokalbių su klientais neturėtų būti klausomasi be išankstinio teismo leidimo; ir turėtų būti nustatyta aiški ir visiems žinoma tvarka, pagal kurią teisėjas veikia kiekvieną kartą, kai saugumo tarnybos nori sekti advokatus.

Advokatų kontora iškėlė bylą teisme prieš vidaus reikalų ministrą ir gynybos ministrą siekdama, kad būtų nustatyta, jog kiekvienai teisininkų sekimo procedūrai turi būti gautas išankstinis teismo leidimas. CCBE dalyvavo kaip trečioji šalis.

Liepos 1 d. Teismas priėmė sprendimą, kuriuo Nyderlandų Vyriausybei nurodė per šešis mėnesius nutraukti visą klientų ir jų teisininkų pokalbių pasiklausimą pagal esamą tvarką. Nyderlandų valstybei buvo duoti šeši mėnesiai pakeisti savo saugumo tarnybų politiką dėl teisininkų sekimo ir užtikrinti, kad nepriklausomas organas vykdytų veiksmingą išankstinę kontrolę.

Teismas taip pat nutarė, kad sekant teisininkus gauta informacija prokurorui gali būti perduota tik tuomet, jei nepriklausomas organas patikrino, ar (ir kokiomis sąlygomis) saugumo tarnyboms buvo leista vykdyti sekimą. Teismo nuomone, esamos garantijos yra nepakankamos atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką.

Todėl šis sprendimas gali turėti įtakos ir kitų Europos Tarybos valstybių narių žvalgybinės informacijos rinkimo politikai.

Liepos 14 d. Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad valstybė apskųs šį sprendimą. CCBE ketina pateikti savo rašytines pastabas rugpjūtį, kadangi teismo posėdis numatytas rugsėjį.

Daugiau apie tai: [Nyderlandų žvalgybos tarnyba (AIVD) klausosi Prakken d'Oliveira teisininkų]
(
http://www.prakkendoliveira.nl/en/news/dutch-intelligence-service-aivd-taps-prakken-doliveira-lawyers/) [CCBE kelia bylą dėl masinio sekimo] (http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0315pdf1_1432724578.pdf) [CCBE laimi bylą prieš Nyderlandų valstybę dėl teisininkų sekimo] (http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0315pdf1_1432724578.pdf)

REIKALAVIMAS PATEIKTI STIPRIAS NEPRIKLAUSOMAS GARANTIJAS DĖL ŽVALGYBINĖS INFORMACIJOS RINKIMO ŠALYJE

2015 m. liepos 23 d. Prancūzijos Konstitucinė Taryba (Conseil constitutionnel) pritarė Prancūzijos Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui dėl žvalgybos, nutardama, kad įstatymo projektas iš esmės yra konstitucinis, ir cenzūruodama tik kai kuriuos straipsnius. CCBE dalyvavo Tarybai nagrinėjant klausimą kaip trečioji šalis Prancūzijos nacionalinės advokatūrų tarybos prašymu, atkreipdama dėmesį į projekto tekste slypinčias potencialias grėsmes teisininkų ir klientų tarpusavio bendravimo konfidencialumui.

Įstatymo projektas leidžia žvalgybos tarnyboms perimti privatų susirašinėjimą „kad apsaugotų ir gintų pagrindinius tautos interesus“. CCBE išreiškė savo susirūpinimą dėl tokio plataus visuomenės intereso priežasčių, pateisinančių susirašinėjimo perėmimą, formulavimo ir nepriklausomo teisminės kontrolės mechanizmo nebuvimo.

Nacionalinei žvalgybos būdų kontrolės komisijai (CNCTR) pateikus savo nuomonę, tik ministras pirmininkas gali duoti leidimą naudoti tam tikrus žvalgybinės informacijos rinkimo metodus.

Taryba patenkino vieną iš CCBE prašymų, cenzūruodama specialios skubos procedūrą, pagal kurią susirašinėjimas gali būti perimtas esant „skubioms grėsmėms“, negavus išankstinio leidimo. Todėl, ir kaip to prašė CCBE, ši procedūra nebus taikoma teisininkų sekimui. Tačiau Taryba leidžia naudoti masinį elektroninį privačių susirašinėjimų sekimą naudojant algoritmus. Jos nuomone, meta duomenims netaikomi reikalavimai dėl susirašinėjimo privatumo. CCBE prašė, kad šis sekimas apsiribotų tik tokių duomenų saugojimu, kurie gali rodyti potencialią grėsmę, nesaugant visų piliečių prisijungimo duomenų vėlesniam naudojimui.

Užduotis vykdyti paskesnį teisminį patikrinimą perduota Vyriausiajam Administraciniam Teismui ir Valstybės Tarybai (Conseil d’État), kurie kartu su CNCTR turi tikrinti pažeidimų proporcingumą profesinio slaptumo principui.

Tačiau, kad toks patikrinimas būtų veiksmingas, CCBE mano, jog yra būtina, kad ieškovo paskirtam teisininkui būtų leidžiama aptarti įrodymus – net slaptus žvalgybos tarnybų pateiktus įrodymus.

Daugiau apie tai: [CCBE dalyvavo Prancūzijos Konstitucinės Tarybos posėdyje, kad apgintų teisininkų ir jų klientų susirašinėjimo konfidencialumą] (http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0515pdf1_1437381732.pdf)

BŪSIMI ĮVYKIAI

Rugsėjo 10-11 d.: CCBE nuolatinio komiteto posėdis, Briuselis

Rugsėjo 17-18 d.: Lenkijos – Ukrainos teisės dienos III, Kijevas

Rugsėjo 18 d.: Teisininkų profesijos nepriklausomybės 25-osios metinės Čekijoje, Praha

Rugsėjo 18-20 d.: Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos advokatūros dienos, Sarajevas

Rugsėjo 25 d.: CCBE ir Baltarusijos advokatūros jungtinis seminaras mediacijos tema, Minskas

Rugsėjo 30 d.: Teisės draugijos seminaras, Londonas

Informacija atnaujinta:
2019-10-22
Informaciją paskelbė:
LA administracija