Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Vizitai, konferencijos
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Briuselyje Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybai (CCBE) pristatyta atnaujinta Advokatų tarybos delegacija

2014-12-03

Vilnius, gruodžio 2 d. Lapkričio mėn. 28–29 d. Lietuvos Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė ir Lietuvos advokatūros sekretorius Audrius Bitinas dalyvavo Europos Advokatų tarybų ir teisininkų draugijų (CCBE) plenarinėje sesijoje ir komitetų darbe Briuselyje.

 

Naujoji Advokatų taryba tęs aktyvų dalyvavimą CCBE komitetų veikloje, siekdama keistis gerąja patirtimi su kitų valstybių advokatūromis, kuri leis diegti modernius valdymo principus, tobulinti kvalifikacijos kėlimą, remti kitų valstybių advokatūrų siekį dėl demokratijos ir teisės viršenybės principų dominavimo, analizuoti Lietuvos advokatūrai aktualius Europos Sąjungos teisės aktų projektus, prašyti CCBE pagalbos tais atvejais, jei būtų pažeidžiamos žmogaus teisės Lietuvoje.

 

Advokatų tarybos delegacijai vadovaus Advokatų tarybos narys Jonas Saladžius – paskutiniame Advokatų tarybos posėdyje jis vienbalsiai paskirtas į šias pareigas. Lietuvos delegacijos atstovais Advokatų taryba patvirtino šiuos savo narius – Advokatų tarybos pirmininką Igną Vėgėlę, Eugeniją Sutkienę, Džiolaną Tarvainytę ir Leoną Virginijų Papirtį. Informacijos vadovo pareigos perėjo naujajam Lietuvos advokatūros sekretoriui Audriui Bitinui.

 

Primintina, kad CCBE yra daugiau kaip milijoną teisininkų vienijanti tarptautinė organizacija, kurios darbe dalyvauja 32 tikrosios narės (įskaitant ir Lietuvą) ir 13 asocijuotų bei stebėtojo teises turinčių narių. CCBE įsteigta 1960 m., jos būstinė veikia Belgijoje. CCBE misija yra vienyti Europos teisininkus ir ginti teisės principus (ypač demokratijos ir teisės viršenybės sferose). Taip pat CCBE palaiko glaudžius ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, Europos Sąjungos Teisingumo teismu, Europos Žmogaus Teisių teismu, tarpininkauja keičiantis valstybių advokatūrų gerąja patirtimi, pasisako dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų. Nuo 2013 m., CCBE stebėtojo teisėmis dalyvauja Europos Tarybos Patariamojoje Teisėjų taryboje. CCBE veikla organizuojama per plenarines sesijas ir komitetų (Kvalifikacijos kėlimo, Vidurio ir Rytų Europos, Informacinių technologijų teisės, Socialinės atsakomybės, Laisvo teisininkų judėjimo Europos Sąjungoje ir kt.) veiklą.

 
 
Informacija atnaujinta:
2014-12-03
Informaciją paskelbė:
LA administracija
 

Teisinė informacija

 

In medio tutissimus ibis

(liet. k. viduriu eiti saugiausia)