Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Teisės aktai
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI
Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencija
Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių ChartijaLIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

KODEKSAI
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Baudžiamasis kodeksas
Baudžiamojo proceso kodeksas
Bausmių vykdymo kodeksas
Civilinis kodeksas
Civilinio proceso kodeksas
Darbo kodeksas

ĮSTATYMAI
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas

NUTARIMAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 07 d. nutarimas „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo"


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 69 „Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“. 

POTVARKIAI

Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2015 m. liepos 30 d. potvarkis Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2013 m. gegužės 2 d. potvarkio Nr. 154 „Dėl darbo grupės sudarymo" pakeitimo"


Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2015 m. kovo 2 d. potvarkis Nr. 42 „Dėl Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2013 m. gegužės 2 d. potvarkio Nr. 154 „Dėl darbo grupės sudarymo" pakeitimo"


ĮSAKYMAI


Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1R-9 „Dėl teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo" pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 1R – 16 „Dėl advokatų egzaminų komisijos sudėties patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 1R-15 „Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo"


Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 1R-280 „Dėl teisingumo ministro 2012 m. 11d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos sudarymo pakeitimo"" (negalioja)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1R-216 „Dėl advokatų garbės teismo nario skyrimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-149 „Dėl teisingumo ministro 2005 m lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1R-379 „Dėl advokato kvalifikacinių egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-147 Dėl teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1R-458 Dėl advokatų kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-146 „Dėl LR teisingumo ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-256 "Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos" pakeitimo" (negalioja)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo skelbimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R-345 „Dėl Lietuvos advokatų etikos kodekso skelbimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-556/ 1R-181 „Dėl pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo"


PASTABA. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymų leidėjas dažnai priima teisės aktų pakeitimus, šiame tinklapyje pateikiamos nuorodos į konkretaus pavadinimo dokumento paieškos rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazėje. Prašome žiūrėti aktualią redakciją.Informacija atnaujinta:
2015-09-21
Informaciją paskelbė:
LA administracija