Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Teisės aktų projektai
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

 

 

 

  • 2014 m.

 

2014-07-25

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo" projektas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektas


 
2014-04-18
LR teisingumo ministerijos raštas dėl Advokatūros įstatymo pakeitimų
Lietuvos advokatūros atsakomasis raštas dėl Advokatūros įstatymo pakeitimų2014-03-27

Teikiamų derinti teisės aktų projektų lydraštis
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl teisingumo ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1R-379 „Dėl Advokato kvalifikacinių egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1R-458 „Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas


2014-03-18

Dėl išvadų pateikimo įstatymų projektams Nr. XIIP-1420 ir XIIP-1421

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo tryliktuoju (2) skirsniu įstatymo projektas ir lyginamasis variantas


2014-02-25

Teisės aktų projektų lydraštis „Dėl teisės aktų projektų pateikimo svarstymui Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo taryboje“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą aiškinamasis raštas

Teisingumo ministro įsakymo „Dėl Teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 įsakymo Nr. 1R-123 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

 

2014-01-28

 

Teisės aktų projektų lydraštis „Dėl Lietuvos Respublikos bendrojo teisės kvalifikacinio egzamino įstatymo projekto“

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos bendrojo teisės kvalifikacinio egzamino įstatymo, teismų įstatymo 51, 531, 532, 66, 67, 68, 120 straipsnių pakeitimo ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 10, 25, 26, 31, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7, 14, 15, 16, 36 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“

Lietuvos Respublikos bendrojo teisės kvalifikacinio egzamino įstatymas

Lietuvos Respublikos bendrojo teisės kvalifikacinio egzamino įstatymo projekto aiškinamasis raštas
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7, 14, 15, 16, 36 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7, 14, 15, 16, 36 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas. Projekto lyginamasis variantas
Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 10, 25, 26, 31, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 10, 25, 26, 31, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas. Projekto lyginamasis variantas

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51, 531, 532, 66, 67, 68, 120 straipsnių pakeitimo ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51, 531, 532, 66, 67, 68, 120 straipsnių pakeitimo ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas. Projekto lyginamasis variantas

 
 

  • 2013 m.

 

2013-12-18

Teisingumo ministerijos lydraštis ir teisės aktas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-123 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių patvirtinimo" pakeitimo projekto derinimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl sutarčių su advokatais, teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų patvirtinimo" projekto derinimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-123 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių patvirtinimo" pakeitimo projekto derinimo2013-11-27
Teisingumo ministerijos lydraštis dėl nuomonės ir pasiūlymų pateikimo
Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2013/48/ES (2013 m. spalio 22 d. dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu)2013-11-11

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 290 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo pakeitimo, 154 straipsnio pakeitimo ir 155 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 367 straipsnio pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 2591 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo tryliktuoju2 skirsniu įstatymas
Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 367 straipsnio pakeitimo įstatymas


2013-10-09

Lydraštis dėl Civilinio proceso kodekso pakeitimo 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies, 85 straipsnio, 93 straipsnio 2 dalies, 111 straipsnio, 133 straipsnio 1 dalies ir 135 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies, 85 straipsnio, 93 straipsnio 2 dalies, 111 straipsnio, 133 straipsnio 1 dalies ir 135 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 282 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projekto lyginamasis variantas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 282 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projekto aiškinamasis raštas

 


2013-10-08

Teisėjų tarybos parengti teismų reformą įgyvendinti skirti teisės aktų projektai


2013-09-23
Lydraštis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai „Civilinio proceso kodekso 56, 88 ir1622 straipsnių pakeitimo"

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56, 88 ir1622 straipsnių pakeitimo įstatymas. Lyginamasis projekto variantas


2013-09-19


Lydraštis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo“

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių ir 49 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas. Lyginamasis projekto variantas

Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių ir 49 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto


2013-09-05

Lietuvos advokatūros raštas Teisingumo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" projekto

Advokato Leonido Zubanovo 2013-09-05 pastabos Teisingumo ministerijai „Dėl kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašo projekto"


2013-04-18

 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalies ir 49 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymas. Lyginamasis projekto variantas

Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalies ir 49 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto

Forma pastaboms (derinimo pažymos šablonas) 


 

2013-04-09

 

2013 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos prezidento dekretas Nr. 1K-1374

„Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 102, 243, 244, 261, 273, 314, 361, 362, 362(1), 364, 367, 440, 441, 442 pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 242(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui"

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 102, 243, 244, 261, 273, 314, 361, 362, 362(1), 364, 367, 440, 441, 442 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 242(1) straipsniu įstatymas

Projekto lyginamasis variantas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 102, 243, 244, 261, 273, 314, 361, 362, 362(1), 364, 367, 440, 441, 442 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 242(1) straipsniu įstatymas

Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 102, 243, 244, 261, 273, 314, 361, 362, 362(1), 364, 367, 440, 441, 442 pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 242(1) straipsniu įstatymo projekto"

Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarijos Teisės departamento 2013 m. vasario 18 d. išvada Nr. XIIP-256 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 102, 243, 244, 261, 273, 314, 361, 362, 362(1), 364, 367, 440, 441, 442 pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 242(1) straipsniu įstatymo projekto"

Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 m. vasario 25 d. raštas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 102, 243, 244, 261, 273, 314, 361, 362, 362(1), 364, 367, 440, 441, 442 pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 242(1) straipsniu įstatymo projekto Nr.XIIP-256"
 
Derinimo pažymos šablonas


 

2013-03-25

Informacija atnaujinta:
2014-08-02
Informaciją paskelbė:
LA administracija