Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Artėja terminas pateikti deklaracijas (vadinamuosius SAV pranešimus) „Sodrai“ už 2012 m., mokėjimus atlikti reikia iki gegužės 13 d.

2013-04-30

Vilnius, balandžio 30 d. Siekdama palengvinti korporacijos nariams deklaracijų (vadinamųjų SAV pranešimų apie savarankiškai dirbančius asmenis) už 2012 m. „Sodrai“ teikimą Lietuvos advokatūra informuoja, kad terminas, iki kurio reikia tai padaryti, yra gegužės 13 d. Iki šios datos pranešimus privalo pateikti:

 

 1. visi, kurie nepateikė deklaracijų praėjusiais metais;
 2. tie, kurie pateikė pranešimus, bet jų duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktais duomenimis. Šiuo atveju duomenys tikslinami, kaip nurodyta SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių 20 punkte.

 

Būtinybė pranešti apie faktiškai gautas pajamas pamėnesiui atsirado po to, kai Vyriausybė, siekdama užtikrinti teisingą socialinio draudimo išmokų skyrimą bei atsižvelgdama į susidariusią teismų praktiką, kad skiriant išmokas asmens pajamas reikia vertinti ne pagal įstatyminį pajamų išdėstymą proporcingai, o pagal jų faktinį gavimą/ negavimą, pakeitė Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatus. Šiuo pakeitimu atsisakyta proporcingo pajamų išdėstymo Registre savarankiškai dirbantiems asmenims ir nustatyta prievolė minėtiems asmenims (vieną kartą metuose) pateikti duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, nurodant faktinius pajamų gavimo laikotarpius, taip užtikrinant teisingą socialinio draudimo išmokų gavimą.

 

Mokėjimus pagal SAV pranešimus atlikti būtina iki 2013 m. gegužės 13 d.

 

Primintina, kad pareiga teikti SAV pranešimus atsirado dar 2010 m. Bendroji Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-35 (nauja redakcija 2013 m. kovo 18 d.) patvirtintos tvarkos taisyklė numato, kad SAV pranešimai nuo šiol turės būti teikiami pamėnesiui. Kas mėnesį iki kito mėnesio 15 d. SAV pranešimus privalės pateikti:

- individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, kai individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys ar ūkinės bendrijos tikrasis narys per kalendorinį mėnesį išsiima asmeniniams poreikiams lėšų sumą*;

- asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (taip pat ir advokatai, notarai, antstoliai), išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis, kai socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir sumoka avansu; kt.

 

SAV pranešimai teikiami vienu iš šių būdų:

 

 1. per elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS). Pasirašymas sertifikuotu elektroniniu parašu būtinas;
 2. registruotu paštu;
 3. atvykus į „Sodros“ teritorinį skyrių, kuris vykdo draudėjo apskaitą (paprastai tai yra pagal deklaruotą buveinės adresą/      gyvenamąją vietą). PASTABA. Pranešimą galima pateikti ir bet kuriame kitame „Sodros“ skyriuje, tačiau tokiu atveju dokumentai bus persiunčiami į tą teritorinį skyrių, kurio specialistai aptarnauja draudėją-savarankiškai dirbantį asmenį;
 4. elektroniniu paštu. PASTABA. Popierinio dokumento duomenų elektroninė versija (nepasirašyta saugiu elektroniniu parašu) persiunčiama būtinai naudojant EDAS sistemą. Ne vėliau kaip 2 darbo dienas nuo elektroninio duomenų pateikimo „Sodrai“ persiunčiamas pasirašytas analogiškas popierinis dokumentas.

 

SAV pranešime reikia pateikti standartinius duomenis – savarankiškai dirbančių asmenų vardus, pavardes, draudėjo pavadinimą (vardą, pavardę) ir kodą, deklaruojamų pajamų, įmokų sumas ir pan.

 

SAV pranešimo ir jo priedų pildymas:

 1. Bendrieji pildymo reikalavimai, spauskite čia (Taisyklių 14–15 punktai);
 2. SAV pranešimo pildymas, spauskite čia (Taisyklių 16 punktas);
 3. Priedo SAV3BSD („Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos“) pildymas, spauskite čia (Taisyklių 17 punktas);
 4. Priedo SAV3DSD („Savarankiškai dirbančių asmenų deklaruojamos pajamos“) pildymas, spauskite čia (Taisyklių 18 punktas);
 5. Priedo SAV3DSD-M („Savarankiškai dirbančio asmens deklaruojamos pajamos už metus“) pildymas, spauskite čia (Taisyklių 19 punktas);
 6. SAV pranešimo tikslinant anksčiau pateiktus duomenis pildymas, spauskite čia (Taisyklių 20 punktas).

 

SAV.04 pranešimo forma.

Kadangi Microsoft Word programa neturi galimybių tikrinti pranešime pildomos informacijos teisingumo, toks pranešimo pildymo būdas nėra siūlomas.

Norintieji užpildyti SAV pranešimą kompiuteriu, gali naudotis nemokama SD pranešimų formų pildymo programa ABBYY eFormFiller. Pildant šią formą kompiuteriu, automatiškai yra patikrinamos visos pranešime esančios klaidos, todėl iki minimumo sumažėja tikimybė, kad bus pateiktas neteisingai užpildytas pranešimas. Tokį kompiuteriu užpildytą pranešimą galima atspausdinti, pasirašyti ranka ir pateikti „Sodros" teritoriniam skyriui.  Visa informacija ir detali ABBYY eFormFiller programos diegimo instrukcija
čia.


Prisijungti prie EDAS galite čia.

Prisijungti prie EGAS galite čia.

 

„Sodra“ informuoja, kad pranešti apie faktiškai gautas pajamas pamėnesiui naudinga, nes pagal pateiktus duomenis apskaičiuojamos įvairios socialinio draudimo išmokos. Negavus SAV pranešimų, siunčiami priminimai. Nepateikus deklaracijų ir po priminimo taikomos Administracinių teisės pažeidimų kodekse (188(6)) numatytos sankcijos.

 

Primintina, kad už pavėluotai į Valstybinio socialinio draudimo fondą pervestas socialinio draudimo įmokas skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai socialinio draudimo įmokos turėjo būti sumokėtos, ir baigiami skaičiuoti socialinio draudimo įmokų sumokėjimo dieną įskaitytinai. Delspinigių dydį ir jo apskaičiavimo tvarką nustato finansų ministras. „Sodra“ gali atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimą – su atitinkamu prašymu reikia kreiptis į atitinkamą teritorinį skyrių.

 

Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas savarankiškai dirbantiems asmenims suteikia teisę gauti valstybinio pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokas.* Išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma – individualios įmonės savininko iš individualios įmonės, mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos gauta suma, kuri pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 34 punktą laikoma individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis.

 
 
Informacija atnaujinta:
2013-05-10
Informaciją paskelbė:
LA administracija
 

Teisinė informacija

 

Contra principia negantem disputari non potest

(liet. k. negalima ginčytis su žmogumi, neigiančiu pagrindus ( principus ) )