Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Nuo sausio 1 d. VGTP advokatų valandinis užmokestis – 16 eurų!

2019-12-11
Nuo sausio 1 d. VGTP advokatų valandinis užmokestis – 16 eurų!

Nuo sausio 1 d. VGTP advokatų valandinis užmokestis – 16 eurų!

2019-12-11 Vyriausybė nutarė pakeisti 2016 m. balandžio 13 d. nutarimą Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo:

  1. Panaikinti laiko limitai procesiniams veiksmams atlikti;
  2. Nuo 2020-01-01 įsigalioja padidintas užmokesčio bazinis dydis (16 Eur);
  3. Kelionės laikas neįtraukiamas į faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką.

 

Teisingumo ministerija kartu su Lietuvos advokatūra sutarė, kad iki 2020 m. kovo 1 d. bus parengti VGTP sistemai aktualūs teisės aktų projektai.

 

Šie rezultatai buvo pasiekti atlikus žemiau aprašytus veiksmus.

 

2019 m. birželis – Lietuvos advokatūroje periodiškai gaunami advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pranešimai apie vėluojantį užmokestį už suteiktas paslaugas. Remiantis tuo, Lietuvos advokatūra kreipiasi į atsakingas institucijas, siekdama išsiaiškinti vėlavimų priežastis ir mastą.

 

2019-06-17 Advokatų tarybos pirmininko susitikimas su Teisingumo ministru dėl situacijos VGTP sistemoje.

 

2019 m. liepa – Lietuvos advokatūra oficialiais raštais informuoja Ministrą pirmininką, Teisingumo ministrą, Finansų ministrą bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkę apie susidariusį įsiskolinimą advokatams ir prašo kaip galima skubiau spręsti susiklosčiusias problemas. Be kita ko, raginama didinti advokatams taikomą užmokesčio bazinį dydį (UBD).

 

2019-08-13, 2019-08-21 ir 2019-08-26 – Raštais Teisingumo ministerija periodiškai raginama spręsti VGTP sistemos problemas: naikinti susidariusią skolą, didinti UBD ir imtis esminės VGTP sistemos reformos.

 

2019 m. birželio ir rugpjūčio mėn. Lietuvos advokatūra atlieka VGTP situacijos, biudžeto formavimo principų bei gretimų Europos Sąjungos valstybių narių VGTP modelių analizę.

 

2019-08-19 Advokatų tarybos pirmininko susitikimas su Teisingumo ministru dėl situacijos VGTP sistemoje.

 

2019-08-27 Advokatų tarybos posėdis – Į Tarybos posėdį pakviečiamas teisingumo viceministras. Posėdžio metu Viceministrui pristatoma VGTP situacijos, problemų ir pasiūlymų analizė – VGTP sistemos reformos metmenys. Pagrindinis dėmesys skiriamas trims esminėms probleminėms grupėms: 1) netinkamam advokatų darbo krūvio paskirstymui; 2) netinkamam finansavimui; 3) netinkamam VGTP tarnybos administravimui.

Vėliau VGTP sistemos reformos metmenys pristatyti VGTP Koordinavimo tarybos posėdyje bei Ministrui Pirmininkui ir Prezidentūros teisės grupės vadovei.

 

2019-09-09 Advokatų tarybos pirmininko susitikimas su Teisingumo ministru dėl situacijos VGTP sistemoje.

 

2019-09-11 Advokatų tarybos pirmininkas su pavaduotoju asmeniškai susitinka su Teisingumo ministru ir viceministru. Susitikimo metu pristatoma Lietuvos advokatūros atlikta VGTP sistemos analizė: identifikuotos problemos ir pateikti pasiūlymai problemoms spręsti. Įteikti VGTP sistemos reformos metmenys.

Tą pačią dieną įvyksta VGTP Koordinavimo tarybos posėdis, kuriame trumpai sudalyvauja Teisingumo ministras. Ministras Elvinas Jankevičius pažymėjo, kad šiuo metu nustatytas 13 eurų UBD turėtų būti didinamas iki 16 eurų. Būtina mažinti VGTP sistemos administravimo kaštus.

 

2019-09-17 Advokatų tarybos pirmininko susitikimas su Teisingumo ministru dėl situacijos VGTP sistemoje.

 

2019-09-18 Advokatų tarybos posėdis – Į Tarybos posėdį pakviestas ir dalyvauja Teisingumo ministras. Tarybos posėdyje taip pat dalyvauja Advokatų garbės teismo nariai. Teisingumo ministras informavo apie sudaroma darbo grupę, kuri turi pateikti savo pasiūlymus iki 2019 m. spalio vidurio. Tikslas – pakelti atlyginimą advokatams, grąžinti susidariusią skolą bei numatyti kryptis esminei reformai.

 

2019-09-26 VGTP Koordinavimo tarybos posėdis – Lietuvos advokatūra pateikia siūlymus Teisingumo ministerija, kuriems balsų dauguma pritarta:

1. Rekomenduoti Teisingumo ministerijai 2019 metus baigti be skolos;

2. Rekomenduoti Teisingumo ministerijai keisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles: panaikinant laiko limitus procesiniams veiksmams atlikti.

3. Rekomenduoti Teisingumo ministerijai numatyti, kad antrinė teisinė pagalba būtų apmokama iš tos valstybės institucijos biudžeto, kuri priėmė sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos skyrimo (pvz.: Teismo, prokuratūros biudžeto).

 

2019-09-27 Teisingumo ministerijos Darbo grupės posėdis – Nuspręsta: teikti siūlymus dėl Vyriausybės nutarimo Nr. 364, pagal kurį skaičiuojamas užmokestis VGTP advokatams, pakeitimo.

 

2019-10-01 Advokatai, teikiantys antrinę teisinę pagalbą, įteikia Lietuvos advokatūrai peticiją, kurią pasirašė 268 advokatai. Peticijoje informuojama apie pasiektą kritinę situaciją VGTP sistemoje ir reikalauja nedelsiant imtis VGTP sistemos moratoriumo: tam tikrą laikotarpį nesiimti naujų bylų. Advokatai prašo Peticiją pristatyti: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrui.

 

2019-10-03 Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Darbo grupei pateikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Šie siūlymai darbo grupės posėdžio metu nesvarstomi.

 

2019-10-06 Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė, Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis ir advokatas Mindaugas Paukštė susitinka su Teisingumo ministru.

 

2019-10-16 Išsiunčiama užklausa Teisingumo ministerijai, prašant nurodyti, ar priimti kokie nors sprendimai dėl finansavimo ir sistemos reformos krypčių. Gaunamas atsakymas, kad jokių konkrečių sprendimų nepriimta.

 

2019-10-24 Teisingumo ministrui ir Ministrui pirmininkui išsiunčiamas oficialus raštas, kuriame informuojama apie blogėjančią padėtį, advokatų įteiktą Peticiją ir jų reikalavimus bei planuojamą neeilinį Advokatų Tarybos posėdį. Minėtu raštu prašoma informuoti Lietuvos advokatūrą apie priimtus konkrečius sprendimus.

 

2019-10-29 Gautas Teisingumo ministerijos atsakymas, kuriame nurodyta, kad planuojama 2019 m. baigti be skolų advokatams; 2020 m. skirti 5,3 mln. advokatų užmokesčiams už suteiktas paslaugas; svarstyti UBD didinimą nuo 2020 m. iki 16 Eur.

 

2019-10-30 Teisingumo ministras atsiunčia teisės aktų (Advokatūros įstatymo, BPK, VGTP įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“) pakeitimo ir papildymo projektų juodraščius.

 

2019-10-31 Atsižvelgiant į advokatų reikalavimus sušaukiamas neeilinis Advokatų Tarybos posėdis dėl padėties VGTP sistemoje. Teisingumo ministras pranešė apie grąžintą skolą advokatams. Šiuos Teisingumo ministerijos žingsnius Lietuvos advokatūra vertino kaip būtinas prielaidas, nors ir nesprendžiančias esminių VGTP problemų. Remiantis tuo, Advokatų taryba paskyrė tris atstovus (Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoją Mindaugą Kukaitį, Advokatų tarybos narį Remigijų Merkevičių ir advokatą Mindaugą Paukštę), kurie dalyvavo 2019-11-05, 2019-11-06 ir 2019-11-07 susitikimuose su Teisingumo ministru, Viceministru ir kitais Teisingumo ministerijos atstovais dėl būtinų principinių VGTP sistemos pokyčių: tinkamo VGTP finansavimo, bylų skaičiaus mažinimo, teisės į gynybą ribojimų panaikinimo bei patogios VGTP administravimo sistemos sukūrimo.

 

2019-11-05 užregistruojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ projektas, kuriuo numatytos sudėtingos ir klaidinančios apmokėjimo už suteiktas paslaugas formuluotės, apmokėjimo terminai pratęsiami iki 30d. ir kt. Lietuvos advokatūra nedelsiant reagavo iš į šiuos pakeitimus ir pateikė pastabas.

 

2019-11-08 Lietuvos advokatūros atstovai susitinka su Teisingumo ministerijos atstovais. Lietuvos advokatūra ragina nedelsiant teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuris būtų patobulintas, atsižvelgiant į Lietuvos advokatūros pateiktas pastabas.

 

2019-11-12 Advokatų tarybos posėdis. Advokatų tarybos paskirta derybinė grupė informuoja, kad nesutarė su Teisingumo ministru dėl sisteminės VGTP reformos. Siūlomi teisės aktų pakeitimai yra kosmetiniai, nesprendžiantys esminių VGTP ydų. Derybinė grupė perdavė Teisingumo ministro pažadą nedelsiant didinti bazinį dydį iki 16 eurų bei „lubų“ netaikymo. Įvertinus derybinės grupės veiksmus, nuspręsta tolesniuose susitikimuose siekti teisingumo ministro įsipareigojimo dėl VGTP sisteminės reformos.

 

2019-11-18 Apskrito stalo diskusija – Diskusijoje dalyvavo ikiteisminio tyrimo institucijų (policijos, prokuratūros), teismų, savivaldybių, Teisingumo ministerijos (Viceministras), Lietuvos advokatūros atstovai bei kviestiniai svečiai. Diskusijos metu aptarti būtino gynėjo dalyvavimo aspektai, problemos, su kuriomis susiduria advokatai ir galimi sprendimų būdai.

 

2019-11-27 Advokatų tarybos posėdis, kurio metu priimamas sprendimas skelbti protestą bei Advokatų eisenos metu priimti sprendimą dėl dviejų dienų VGTP paslaugų moratoriumo.

 

2019-11-29 Advokatų tarybos pirmininko pavaduotas susitinka diskusijai su Viceministru.

Advokatų bendruomenės susitikimas Klaipėdoje, kurio metu diskutuota dėl tolimesnės advokatų pozicijos VGTP sistemos tobulinimo perspektyvoje.

 

Paskutinės savaitės darbų detalizacija (susitikimai, komunikacija):

2019-12-02 Telekonferencinis Advokatų tarybos posėdis, kurio metu nuspręsta, kad jeigu iki 2019-12-04 Vyriausybės posėdyje Teisingumo ministerija pateiks sprendimus, susijusius su VGTP biudžeto bei UBD didinimu ir laiko limitų procesiniams veiksmams atlikti panaikinimo, tai 2019-12-06 Advokatų eisena akcentuos būtinybę tęsti VGTP sistemos reformą ir bus atsisakyta moratoriumo.

 

2019-12-03 Susitikimas teisingumo ministerijoje su Teisingumo ministru, Viceministru ir Vyriausybės atstovu. Aptariamos galimybės 2019-12-04 priimti VGTP sistemos reformai būtinus sprendimus. Pažadama 2019-12-04 patvirtinti padidintą biudžetą. Tariamasi dėl galimybes priimti Vyriausybės nutarimo pakeitimus, kuriais būtų didinamas UBD ir naikinami laiko limitai procesiniams veiksmams atlikti.

 

2019-12-04 Advokatų tarybos pirmininkas ir pavaduotojas susitinka Seime su Teisingumo ministru, kurio metu aptarta galimybė teikti Vyriausybės nutarimo pakeitimo projektą, kuriuo būtų didinamas UBD ir naikinami laiko limitai procesiniams veiksmams atlikti, bent jau į Vyriausybės pasitarimą.

 

2019-12-05 Įvyksta neeilinis Advokatų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Teisingumo ministras ir viceministras ir buvo pasiektas susitarimas dėl bendro siekio įgyvendinti reformą VGTP sistemoje.

 

2019-12-06 Advokatų eisena (VGTP reformos vilties eisena).

 
 
Informacija atnaujinta:
2019-12-11
Informaciją paskelbė:
LA administracija