Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Ketinantiems tapti advokato padėjėju
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Kam pristatyti dokumentus?
Dokumentus reikia pristatyti Advokatų tarybai adresu: Tilto g. 17, 01101 Vilnius.
Kokius dokumentus pristatyti?
Asmenys, norintys tapti advokato padėjėjais, Advokatų tarybai turi pristatyti šiuos dokumentus:

1) prašymą įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą pagal šio Aprašo 1 priede pateiktą formą. Prašyme turi būti nurodyti pareiškėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pilietybė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris), atsakyta į klausimą, ar nėra Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių jis negalėtų būti įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, nurodytas valstybinio socialinio draudimo įstaigos suteiktas draudėjo numeris (jei toks Pareiškėjui buvo suteiktas) bei vertimosi advokato padėjėjo veikla pradžios data, kuri negali būti ankstesnė nei Lietuvos advokatūros advokatų tarybos (toliau – Advokatų taryba) posėdžio, kuriame bus nagrinėjamas prašymas, data;
2) pasirašytą gyvenimo aprašymą (CV);
3) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
4) teisės aktų nustatyta tvarka išduotą pažymą apie Pareiškėjo teistumą. Pažymos išdavimo data turi būti ne vėlesnė kaip 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo Lietuvos advokatūrai;
5) dokumentus, patvirtinančius aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jei aukštasis teisinis išsilavinimas buvo įgytas ne Lietuvos Respublikoje, kartu su diplomu turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka išduotas užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimas;
6) dvi fotonuotraukas dokumentams (gali būti elektroninio formato);
7) susitarimą su advokatu, būsimuoju praktikos vadovu (toliau – Vadovas) dėl vadovavimo praktikai. Susitarime turi būti aptartos advokato padėjėjo praktikos atlikimo sąlygos, advokato padėjėjo profesinės veiklos apskaitos tvarkymo klausimai, advokato padėjėjo profesinės civilinės atsakomybės draudimo klausimai;
8) sutartį su Vadovu dėl darbo vietos suteikimo. Jeigu Vadovas pats nėra jo darbo vietos steigėjas, o ja naudojasi susitarimo su kitu advokatu (advokatais) ar advokatų profesine bendrija pagrindu, sutartį dėl darbo vietos suteikimo advokato padėjėjas sudaro su advokatu ar advokatų profesine bendrija, kurie yra Vadovo darbo vietos steigėjai. Tokiu atveju sutarties dėl darbo vietos suteikimo advokato padėjėjui sąlygos turi būti suderintos ir su Vadovu;
9) medicininį pažymėjimą apie sveikatos patikrinimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;
10) pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jeigu dokumentuose nurodyta kita pavardė;
11) Lietuvos advokatūros nustatytos formos sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie reikalavimai keliami advokato padėjėjo praktikos vadovui?
Advokato padėjėjo praktikos vadovu gali būti tik advokatas, kuris:

 

1) yra įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą

2) turi ne mažesnį kaip 5 metų praktikuojančio advokato veiklos stažą

3) neturi galiojančių drausminių nuobaudų

4) advokatūroje jo atžvilgiu nėra neišnagrinėtų skundų

5) neskolingas įmokų bendriems advokatūros reikalams

6) pateikęs Advokatų tarybai civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją

7) pateikęs Advokatų tarybai medicininį pažymėjimą apie sveikatos patikrinimą

8) Lietuvos advokatūros nustatyta tvarka kelia savo kvalifikaciją

9) raštu sutinka vadovauti advokato padėjėjo praktikai bei turi galimybę užtikrinti advokato padėjėjui darbo vietą

10) vadovauja ne daugiau kaip trims advokatų padėjėjams (jeigu advokatas vadovauja dviejų advokato padėjėjų praktikai, sutikdamas vadovauti trečio advokato padėjėjo praktikai, Advokatų tarybai privalo pateikti darbo vietos patalpų apžiūros aktą)

Ar galima dokumentus pateikti paštu?
Advokatų tarybai dokumentai gali būti siunčiami paštu.

 

Norėdamas būti įrašytu į advokatų padėjėjų sąrašą, Advokatų tarybai dokumentus galite pateikti paštu. Primename, kad siunčiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Per kiek laiko ir kaip priimamas sprendimas dėl įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą?
Sprendimo priėmimo terminas yra nustatytas Advokatūros įstatyme.

 

Dėl Jūsų įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą Advokatų taryba priims sprendimą ne vėliau kaip per 45 dienas nuo visų dokumentų gavimo Advokatų taryboje dienos. Terminas skaičiuojamas nuo paskutinio dokumento (jei dokumentai taisyti ar ne visi dokumentai pateikti su prašymu) pateikimo dienos.

Apie posėdžio datą ir laiką, likus ne daugiau kaip trim dienom iki posėdžio, Jus informuos Advokatūros darbuotojai Jūsų prašyme nurodytu telefonu.

Advokatų tarybos posėdyje dėl įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą Jūs privalote dalyvauti. Jums į posėdį neatvykus, Advokatų taryba prašymo įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašą nenagrinės.

Kur rasti advokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarką?
Advokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarka - sekite nuorodą žemiau:
Ką daryti, kai Advokatų taryba priima sprendimą įrašyti į advokato padėjėjų sąrašą?
Advokatų tarybai priėmus sprendimą Jus įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašą, pradedate atlikinėti advokato padėjėjo praktiką bei ruošiatės savarankiškai advokato veiklai.

 

Atkreipiame dėmesį, kad jei darbo santykiai pradėjus įrašymo į advokatų padėjėjus procedūrą nenutraukti, Advokatų tarybai privalote pateikti įrodymus (darbo sutarties nutraukimą, kitus dokumentus) apie tai, kad darbo santykiai nutraukti, nes į advokatų padėjėjų sąrašą būsite įrašyti tik nutraukę darbo santykius.

Informacija atnaujinta:   2018-08-17
Informaciją paskelbė:   LA administracija